Funkcja Oracle Concat with ||. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Oracle Concat with ||. Jak łączyć ciągi znaków?

Łączenie ciągów znaków w bazach Oracle. Oracle database SQL Concat with || to funkcja służąca do łączenia dwóch lub więcej wyrażeń lub wartości w jeden wyrażenie. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

Składnia || – łączenie stringów Oracle DB

Wyrażenie1 || Wyrażenie2 || Wyrażenie3 || ...

Przykład:

SELECT 'Hello' || ' ' || 'World' FROM DUAL;

Wynik:

Hello World

Łączenie ciągów znaków w bazach Oracle.

No i gotowe!

🙂

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: