Różnica między kluczem głównym a kluczem unikatowym (unique)?

Ostatnio zaktualizowane 2023/04/10 przez admin

Różnica między kluczem głównym a kluczem unikatowym (unique)?

Klucz główny jest to klucz, który jest używany do identyfikacji wierszy w tabeli bazy danych. Jest to pojedynczy lub złożony klucz, który jest unikalny dla każdego wiersza w tabeli. Klucz główny jest używany do łączenia tabel w relacjach.

Klucz unikatowy jest to klucz, który jest używany do identyfikacji wierszy w tabeli bazy danych. Jest to pojedynczy lub złożony klucz, który jest unikalny dla każdego wiersza w tabeli. Klucz unikatowy jest używany do zapewnienia, że wiersze w tabeli są unikalne. Różni się od klucza głównego tym, że nie jest używany do łączenia tabel w relacjach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: