Jakie są różnice pomiędzy SQL i NoSQL?

Ostatnio zaktualizowane 2023/04/10 przez admin

Jakie są różnice pomiędzy SQL i NoSQL?

SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań relacyjnych, który jest używany do tworzenia, modyfikowania i wykonywania zapytań w bazach danych relacyjnych. NoSQL (Not Only SQL) jest rodzajem bazy danych, która nie jest oparta na relacjach i nie wymaga języka zapytań SQL. NoSQL używa złożonych struktur danych, takich jak dokumenty, grafy i klucze-wartości, aby ułatwić przechowywanie i przetwarzanie danych. NoSQL jest bardziej elastyczny i skalowalny niż SQL, ale ma mniejszą funkcjonalność.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: