Funkcja MSSQL ATN2. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server ATN2. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server ATN2 jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania kąta między dwoma punktami. Jest to funkcja często używana w aplikacjach, które wymagają obliczania kąta między dwoma punktami, takich jak aplikacje do nawigacji, systemy wspomagania decyzji i wiele innych.

Składnia funkcji ATN2 jest następująca: ATN2 (y-wartość, x-wartość). Funkcja ATN2 przyjmuje dwa argumenty: y-wartość i x-wartość. Y-wartość to współrzędna y punktu, a x-wartość to współrzędna x punktu. Funkcja ATN2 zwraca kąt w radianach między punktem (x, y) a punktem (0, 0).

Aby użyć funkcji ATN2, należy wprowadzić współrzędne punktu, którego kąt chcemy obliczyć. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć kąt między punktem (3, 4) a punktem (0, 0), należy wprowadzić następującą składnię: ATN2 (4, 3). Funkcja zwróci wynik w radianach.

Aby przekonwertować wynik z radianów na stopnie, należy użyć funkcji DEGREES. Na przykład, jeśli chcemy przekonwertować wynik z funkcji ATN2 (4, 3) na stopnie, należy wprowadzić następującą składnię: DEGREES (ATN2 (4, 3)). Funkcja zwróci wynik w stopniach.

Podsumowując, funkcja SQL Server ATN2 jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania kąta między dwoma punktami. Składnia funkcji ATN2 to ATN2 (y-wartość, x-wartość). Aby przekonwertować wynik z radianów na stopnie, należy użyć funkcji DEGREES. Przykład użycia funkcji ATN2 to ATN2 (4, 3).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: