Funkcja MSSQL CEILING. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server CEILING. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server CEILING to funkcja, która służy do zaokrąglania liczb do najbliższej wyższej wartości. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych.

Funkcja CEILING jest często używana do zaokrąglania liczb do najbliższej wyższej wartości. Na przykład, jeśli mamy liczbę 3,5, funkcja CEILING zwróci nam 4. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy zaokrąglić liczbę do najbliższej wyższej wartości.

Funkcja CEILING jest również często używana do wykonywania operacji matematycznych. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć liczbę dni w miesiącu, możemy użyć funkcji CEILING, aby zaokrąglić liczbę dni w miesiącu do najbliższej wyższej wartości.

Składnia funkcji CEILING wygląda następująco: CEILING (liczba). Funkcja przyjmuje jeden argument, którym jest liczba, którą chcemy zaokrąglić.

Przykład użycia funkcji CEILING:

SELECT CEILING (3.5);

Wynik: 4

W powyższym przykładzie użyliśmy funkcji CEILING do zaokrąglenia liczby 3,5 do najbliższej wyższej wartości, czyli 4.

Funkcja SQL Server CEILING jest bardzo przydatna, gdy chcemy zaokrąglić liczbę do najbliższej wyższej wartości lub wykonywać operacje matematyczne. Składnia funkcji jest prosta i łatwa do zapamiętania, a jej użycie jest bardzo proste.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: