Funkcja Substr Oracle – Jak używać funkcji Substr
funkcje oracle sql / 2017/09/19

1. Funkcja Substr Oracle – Opis Funkcja Substr w Oracle SQL i PL/SQL jest odpowiednikiem funkcji Substring w innych językach programowania. W jaki sposób działa funkcja Substr? Funkcja Substr Oracle wycina tekst z innego tekstu. Przykładowo ze zdania “Uczę się funkcji Oracle” możemy wyciąć wyraz “funkcji”. Jak to zrobić? Składnia funkcji i jej przykład użycia zamieszczam poniżej. 2. Funkcja Oracle Substr – Składnia

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst. Start – Kolejna pozycja w ciągu tektowym, od której zaczynamy wycinanie tekstu. Length – Argument opcjonalny. Możemy określić w nim ile znaków z ciągu chcemy wyciąć. Jeśli nie skorzystamy z argumentu, zostanie zwrócony cały ciąg począwszy od pozycji z argumentu Start. Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa 3. Funkcja Oracle Substr – Przykład Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

4. Funkcja Substr – Dodatkowe informacje Jeśli pozycja Start równa jest 0, traktowana jest jako 1. Jeśli pozycja Start jest dodatnia, tekst wycinany jest od lewej strony. Jeśli pozycja Start jest ujemna, tekst wycinany jest od prawej strony. Jeśli pomijany jest argument Length, wycinany jest cały tekst począwszy od pozycji Start. 5. Funkcja Substr Oracle – Gdzie stosować? Funkcję możemy…