Excel Mediana – Jak policzyć medianę w arkuszu?
Excel / 2017/07/08

Mediana w Excel- sposób liczenia Chcesz policzyć medianę na podstawie dowolnych danych liczbowych? Najłatwiejszym sposobem w Excel jest skorzystanie z funkcji MEDIANA. Możemy to zrobić na 3 proste sposoby. Wprowadzamy do arkusza do komórek w zakresie A1: A10 dowolne liczby. Jako argument funkcji mediana wprowadzamy nasz zakres a więc A1:A10. Gotowe 🙂

Kolejnym sposobem jest wpisanie argumentów oddzielonych średnikami. Możemy tak zrobić gdy np argumenty są rozmieszczone w różnych miejscach arkusza.

Można też policzyć medianę dla danych z kilku zakresów jednocześnie. Zakresy oddziałamy średnikami.

Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem sumy i średniej arytmetycznej. Plik z przykładami z artykuły załączam poniżej. 7_ittalkpl_srednia_mediana Link do artykułu microsoft.

Excel Średnia – Jak policzyć średnią arytmetyczną
Excel / 2017/07/08

Jak liczyć średnią w Excel – Funkcja ŚREDNIA Chcesz policzyć średnią arytmetyczną w Excel? Służy do tego funkcja Excel ŚREDNIA. Wywołujemy ją z paska funkcji Excel. Samą średnia możemy policzyć na wiele różnych sposobów. W celu omówienia przykładu wprowadźmy do arkusza danych w komórkach od A1 do A10 dowolne 10 liczb. Najszybszym sposobem jest wpisanie do funkcji całego zakresu. Możemy tak zrobić, gdy liczby ułożone są w jednym rzędzie. Przykład użycia:

Możemy także wprowadzać do funkcji argumenty oddzielone średnikami.

Jeśli wartości, z których chcemy policzyć średnią znajdują się w różnych miejscach arkusza, lub też w innych arkuszach, możemy zsumować kilka zakresów. Zakresy oddzielamy od siebie średnikami.

Poniżej przykład całkiem innego liczenia średniej arytmetycznej. Uzyskujemy ją w tym przypadku z połączenia funkcji SUMA i funkcji ILE.LICZB, która podaje nam informację, ile liczb jest branych do liczenia średniej.

Bardziej obszerny artykuł Microsoft znajdziesz pod tym adresem. Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem mediany i sumy. Plik z wszystkimi omówionymi przykładami zamieszczam poniżej: 6_ittalkpl_srednia_excel.xlsx

Excel suma – jak sumować komórki w arkuszu
Excel / 2017/07/08

Jak policzyć sumę w Excel? Sumę w Excel liczymy używając funkcji SUMA. Możemy sumować zarówno poszczególne komórki jak i całe zakresy. Jeśli chcemy policzyć sumę dla danego zakresu liczb wpisujemy funkcję SUMA i zaznaczamy zakres. Dla przykładu wpiszmy w komórki od A1 do A10 dowolne liczby i policzmy dla nich sumę:

Jeśli chcemy policzyć sumę dla wybranych komórek, najłatwiej wstawić je do funkcji SUMA oddzielając liczby średnikami.

Możemy także policzyć Sumę Excel dla kilku zakresów oddzielając zakresu średnikami jak poniżej:

Nie zapominajmy, że najprostszą sumę możemy policzyć z użyciem operatora dodawania “+”. Poniżej przykład:

W załączeniu plik Excela z wszystkimi omówionymi przykładami. 5_ittalkpl_suma_excel.xlsx Link do strony Microsoft Office z wybranymi przykładami użycia funkcji zamieszczam tutaj. Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem mediany i średniej arytmetycznej.

Jak zapisać plik makrem Excel przez VBA
VBA Excel / 2017/07/08

Makro zapisujące plik Excela – Jak je napisać? Szukasz kodu makra VBA zapisującego Twój plik Excel? Poniżej krótkie przykłady kodów zapisujących pliki Excel z użyciem VBA. W każdym z przykładów jest użyty fragment kodu, wstawiony by program Excel nie pytał nas za każdym razem, czy na pewno chcemy nadpisać plik:

W pierwszej kolejności możemy zapisać plik, w którym jest kod źródłowy makra Excel. By to zrobić korzystamy z tego kodu:

Jeśli chcemy, by plik został zapisany w formacie xlsm, a więc Skoroszyt programu Excel z Obsługą makr, powinniśmy skorzystać z następującego kodu:

Jeśli chcemy, by plik Excela zapisał się w formacie xlsx, bo np nie chcemy, by ktoś zobaczył źródło naszych programów, korzystamy z kodu zapisu bez obsługi makr, a więc:

Więcej informacji o zapisywaniu plików Excela Makrem znajdziesz na tej tym blogu. Jeśli chcesz zapisać plik Excela makrem z datą w nazwie pliku, opis makra znajdziesz tutaj. Jeśli makro zapisujące plik ma go zapisywać w formatach xlsb, html itp, najprostszą metodą będzie tutaj nagranie makr zapisujących. Plik z przykładem zapisywania makrem zamieszczam poniżej: zapisywanie_pliku_excel_makrem_vba.xlsm

Funkcja fragment tekstu Excel
Excel / 2017/07/08

Jak wyciągnąć fragment tekstu z innego tekstu w Excel? W celu wycięcia jednego tekstu z drugiego w Excel korzystamy z funkcji FRAGMENT.TEKSTU. Formuła wycina określone znaki z naszego ciągu tekstowego. Jedyne co powinniśmy zrobić to wskazać: Komórkę ze zdaniem/wyrazem z którego chcemy wyciąć nasz tekst Kolejny znak od którego zaczynamy wycinane tekstu Liczbę znaków która chcemy wyciąć. Zróbmy przykład funkcji Fragment Tekstu. Chcemy wyciąć ze zdania “To jest przykład działania formuły” wyraz “przykład”. Wpiszemy go w komórkę A1. Zaczynamy od 9 znaku bo wyraz “przykład” zaczyna się od pozycji 9. Wycinamy 8 znaków bo tyle liter ma nasz wyraz. Gotowe 🙂

Plik z przykładem Fragment Tekstu w Excel zamieszczam poniżej: Funkcja Fragment Tekstu Excel.xlsx Informacje na stronie Office Microsoft znajdziesz pod tym adresem. Opis działania podobnych funkcji oraz przykłady wykorzystania MsExcel zamieszczam w tym dziale.

Jak korzystać z funkcji MsgBox VBA w Excel
VBA Excel / 2017/07/08

MsgBox Vba -jak programować okno Okno funkcji Vba MsgBox najłatwiej uruchomić w następujący sposób. Tworzymy edytorze VBA nowy moduł z programem sub(). W programie wpisujemy treść komunikatu, która ma się nam wyświetlić w Excelu w oknie MsgBox VBA. Sam program uruchamiamy klawiszem F5 lub wybieramy nasze makro w zakładce Developer. Kod przykładu poniżej:

Kod to przykład funkcji MsgBox w Microsoft Excel. Jeśli chcesz, by okno MsgBox w Excel miało także tytuł, wpisz go po przecinku. Oba teksty wyświetlane przez Msgbox Excel powinny być zapisane w cudzysłowie. Oddzielamy je w tym wypadku dwoma przecinkami zostawiając pusty argument odpowiadający za Treść przycisków pomiędzy treścią komunikatu, a tytułem okna. Przykład z oknem i tytułem poniżej:

Więcej rozszerzonych informacji na temat funkcji VBA MsgBox Excel znajdziesz na tej stronie. Sam plik Excela z przykładem zamieszczam tutaj: MsgBox VBA Excel – okno funkcji.xlsm

Jak korzystać z funkcji JEŻELI w Excel
Excel / 2017/07/08

Funkcja JEŻELI w Excel – jak jej użyć? Z formuły Excel JEŻELI najłatwiej skorzystać wywołując ją z paska funkcji Excel. Jest to funkcja warunkowa. Co to dla nas oznacza? Zwraca inny wynik, gdy warunek jest spełniony oraz inny wynik, gdy warunek nie jest spełniony. Jedyne, co musimy wpisać to:

Załóżmy, że chcemy sprawdzić za pomocą funkcji JEŻELI(), czy osoba jest pełnoletnia. Wartości wieku wpisujemy w kolumnie A. Sam wynik w kolumnie B:

Możemy też skorzystać z dwóch funkcji Excel JEŻELI jednocześnie zapisując jedną w drugiej. Jest to tzw. funkcja zagnieżdżona. Formułę zagnieżdżoną JEŻELI, a więc jedną w drugiej zapisujemy w następujący sposób:

Przy zapisie formuły zagnieżdżonej pamiętajmy, by zamknąć oba nawiasy funkcji. Podobnie możemy postąpić z trzema funkcjami JEŻELI jednocześnie. Poniżej link do pliku z przykładem. Więcej informacji na temat tej funkcji w Excel znajdziemy na stronie Microsoft. Tą i podobne funkcje zamieszczam w dziale z przykładami użycia Excel. Plik z przykładem zamieszczam pod tym linkiem: funkcja_jezeli_Excel.xlsx