Excel – pierwiastek, pierwiastek 2-go i 3-go stopnia
Excel / 2017/07/20

W jaki sposób wykonać w Excel pierwiastkowanie? Jest kilka sposobów na obliczenie pierwiastków drugiego, trzeciego i n-stopnia w Excel. Jeśli chcesz obliczyć pierwiastek 2-go stopnia w Excel, najłatwiej jest skorzystać z funkcji PIERWIASTEK(). Jako argument funkcji wystarczy wprowadzić liczbę którą chcemy pierwiastkować. Wynikiem będzie tutaj pierwiastek 2-go stopnia. Jeśli chcemy obliczyć pierwiastek 3-go stopnia lub n-go stopnia w Excel powinniśmy skorzystać z prostego wzoru matematycznego. Pierwiastek n stopnia z x = x do potęgi (1/n). Jak wiemy potęgowanie w Excel możemy wykonać za pomocą operatora “^“. Tak więc przykładowy wzór na pierwiastek n-go stopnia z x będziemy w Excel zapisywać wzorem =X^(1/N). Pierwiastek 3-go stopnia z liczby w komórce A1 będzie wyglądał następująco: =A1^(1/3). Pierwiastek 10-go stopnia z liczby w komórce A1 =A1^(1/10). Plik z omawianymi przykładami wstawiam w załączeniu. Jeśli interesują Cię podobne przykładu praktycznego użycia Excel, zapraszam do tego działu. 23_excel_pierwiastki

Jak wstawić filtr w Excel
Excel / 2017/07/19

Filtr w Excel – W jaki sposób wstawić filtr? Chcesz wstawić filtr w tabeli Excel? Jedyne, co powinieneś zrobić, to upewnić się, czy Twoja tabela ma kolumnowy układ danych. Co to oznacza? Tabela posiada nagłówki kolumn i nie posiada nagłówków wierszy. Każdy wiersz jest osobnym rekordem. Przykład takiej tabeli wklejam na screenie poniżej. Jak w takim razie wstawiamy filtr? Filtrowanie ustawiasz po zaznaczeniu swojej tabeli. Następnie wchodzisz w zakładkę Dane i klikasz ikonę Filtruj. Wstawiony w ten sposób filtr już działa. Możesz za jego pomocą filtrować i sortować dane. Jeśli trafiłeś na ten artykuł poprzez wyszukiwarkę, zapraszam do odwiedzenia działu, w którym publikujemy więcej przykładów praktycznego użycia Excela. Plik z omawianym przykładem załączam poniżej: 22_excel_jak_zrobic_filtr

Jak w Excelu zrobić Enter w komórce
Excel / 2017/07/18

Enter w komórce Excel – jak to zrobić? W jaki sposób w Excel przejść do kolejnej linii tekstu bez przechodzenia do kolejnej komórki? W każdym innym programie zasadne wydawało by się wciśnięcie klawisza Enter. Niestety w ten sposób za każdym razem przejdziemy do kolejnej komórki. W jaki sposób w takim razie to zrobić? Służy do tego prosty skrót klawiszowy Lewy ALT + Enter. Przykład zastosowania wklejam na poniższym screenie. Ten i podobne artykuły o podstawach użytkowania Excela zamieszczam w tym dziale. Jeśli jesteś zainteresowany przykładami makr w Excelowym VBA, zapraszam do tego działu. Życzę powodzenia w dalszych zmaganiach z Excelem.

Jak w Excel policzyć komórki – Funkcja Ile Wierszy
Excel / 2017/07/17

Zliczanie komórek niepustych w Excel Chcesz policzyć zapełnione komórki w Excel? Najprościej użyć do tego funkcji ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH zwraca liczbę zapełnionych komórek we wskazanym zakresie. To, co musimy zrobić, to wskazać zakres jako argument funkcji np ILE.NIEPUSTYCH(A1:B100). Poniżej zamieszczam przykład użycia funkcji. Podobne przykłady użycia arkusza Excel zamieszam w tym dziale. Link do strony producenta programu. Plik z omawianym przykładem zamieszczam poniżej: 20_excel_zliczanie_komórek_niepustych

Jak obliczyć kwartał z daty w Excel – Przykład
Excel / 2017/07/16

Obliczanie kwartału z daty w Excel Chcesz obliczyć kwartał na podstawie daty? W Excel nie mamy do dyspozycji jednej funkcji, z pomocą której możemy obliczyć kwartał na podstawie daty. Możemy za to skorzystać z funkcji MIESIĄC i ZAOKR.W.GÓRĘ, za pomocą których możemy obliczyć kwartał. Jedyne, co musimy zrobić to podzielić liczbę reprezentującą miesiąc na 3. Następnie wynik zaokrąglamy w górę bez miejsc po przecinku. Przykład wzoru wygląda w tym przypadku następująco:

Ten i inne przykłady użycia Excel zamieszczam w tym dziale. Jeśli jesteś zainteresowany programowanie VBA w Excel, możesz skorzystać z tych przykładów. Link do strony Microsoft. Poniżej zamieszczam też plik z omawianym przykładem. 19_kwartal_z_daty_excel

Excel – Łączenie ze sobą imienia i nazwiska
Excel / 2017/07/15

Jak połączyć imię i nazwisko w Excel? Najprostszą metodą, by połączyć imię i nazwisko w Excelu jest użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. W argumentach funkcji odwołujemy się do komórki z imieniem, spacji i komórki z nazwiskiem. Drugim, szybszym sposobem bez użycia funkcji jest skorzystanie z operatora logicznego “&” i wprowadzenie imienia, nazwiska oraz spacji po kolei. Poniżej zamieszczam przykłady użycia obydwu sposobów. Wzory odwołują się do imion i nazwisk w kolumnach A i B. Oba wymienione przykłady wyglądają następująco:

Podobne przykłady użycia programu Excel zamieszczam w tym dziale. Plik z przykładami z artykułu zamieszczam poniżej: 17_ittalppl_laczzenie_imie_nazwisko_excel

Tabliczka mnożenia Excel jednym wzorem
Excel / 2017/07/12

Jak w Excel zrobić tabliczkę mnożenia jednym wzorem? Tabliczka mnożenia Excel – możesz stworzyć ją w Excelu na wiele różnych sposobów. Jeden wzór to najlepsze rozwiązanie. Są sposoby bardziej i mniej czasochłonne.  Najbardziej niewydajnym z nich jest wprowadzanie ręcznie danych do tabliczki. Najbardziej wydajnym sposobem jest wprowadzenie jednego wzoru i rozciągniecie go po całej tabliczce. Stwórzmy krótki przykład. Wstaw pierwszym wierszu arkusza, w komórkach od B2 do B11 liczby od 1 do 10. Zrób to samo z w przypadku pierwszej kolumny, a więc staw w komórkach od A2 do A11 liczby od 1 do 10. Komórka A1 została pusta. W pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzić w komórkę B2 iloczyn pierwszych wartości z wiersza i kolumny, a więc =A2*B1. Następnie zablokuj pierwszą kolumnę i pierwszy wiersz. Zmieniamy w ten sposób nasz wzór na =B$1*$A2. Możemy przeciągnąć formułę po naszej tabliczce mnożenia Excel. Gotowe! 🙂 Wiele innych przykładów praktycznego wykorzystania Excela zamieszczam w tym dziale. Plik Excela z omawianym przykładem zamieszczam poniżej: 13_ittalppl_tabliczka_mnozenia_excel

Jak policzyć dni robocze Excel. Funkcja DNI.ROBOCZE
Excel / 2017/07/09

Liczenie dni roboczych w Excel Chcesz policzyć dni robocze pomiędzy datami? Skorzystaj z funkcji DNI.ROBOCZE, znanej w starszych wersjach Excela pod nazwą NETWORKDAYS. W argumentacji funkcji wpisz datę początkową i datę końcową. Jeśli daty chcesz wpisać w formule Excela, pamiętaj by datę wpisać w cudzysłowie:

Jeśli pomiędzy datami występują święta możesz je wprowadzić w kolejnym argumencie funkcji. Formuła pominie każdą datę wprowadzoną jako dzień roboczy i zwróci prawidłowy wynik.

Pod tym linkiem zamieszczam plik z przykładem użycia funkcji Excel DNI.ROBOCZE(): dni_robocze_excel. Jeśli szukasz przykładów użycia podobnych funkcji koniecznie zajrzyj do działu z przykładami wykorzystania Excela pod tym adresem.

Excel – data urodzenia z numeru PESEL
Excel / 2017/07/09

Jak zamienić numer PESEL na datę w Excel? Datę urodzenia na podstawie numeru PESEL możemy policzyć prostą funkcją. Formuła zamienia na datę urodzenia numery PESEL. Funkcja zamienia zarówno numery sprzed roku 2000 jak i po roku 2000. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to skorzystać z funkcji JEŻELI, FRAGMENT.TEKSTU, LEWY oraz WARTOŚĆ.

Szczegółowe informacje na temat numeru pesel oraz jego zamiany na datę urodzenia znajdziesz także w na tej stronie, lub po prostu na wikipedii. Plik z przykładem zamieszczam poniżej: 8_ittalk_pesel_na_date_excel.xlsx

Excel Mediana – Jak policzyć medianę w arkuszu?
Excel / 2017/07/08

Mediana w Excel- sposób liczenia Chcesz policzyć medianę na podstawie dowolnych danych liczbowych? Najłatwiejszym sposobem w Excel jest skorzystanie z funkcji MEDIANA. Możemy to zrobić na 3 proste sposoby. Wprowadzamy do arkusza do komórek w zakresie A1: A10 dowolne liczby. Jako argument funkcji mediana wprowadzamy nasz zakres a więc A1:A10. Gotowe 🙂

Kolejnym sposobem jest wpisanie argumentów oddzielonych średnikami. Możemy tak zrobić gdy np argumenty są rozmieszczone w różnych miejscach arkusza.

Można też policzyć medianę dla danych z kilku zakresów jednocześnie. Zakresy oddziałamy średnikami.

Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem sumy i średniej arytmetycznej. Plik z przykładami z artykuły załączam poniżej. 7_ittalkpl_srednia_mediana Link do artykułu microsoft.