Excel – pierwiastek, pierwiastek 2-go i 3-go stopnia
Excel / 2017/07/20

W jaki sposób wykonać w Excel pierwiastkowanie? Jest kilka sposobów na obliczenie pierwiastków drugiego, trzeciego i n-stopnia w Excel. Jeśli chcesz obliczyć pierwiastek 2-go stopnia w Excel, najłatwiej jest skorzystać z funkcji PIERWIASTEK(). Jako argument funkcji wystarczy wprowadzić liczbę którą chcemy pierwiastkować. Wynikiem będzie tutaj pierwiastek 2-go stopnia. Jeśli chcemy obliczyć pierwiastek 3-go stopnia lub n-go stopnia w Excel powinniśmy skorzystać z prostego wzoru matematycznego. Pierwiastek n stopnia z x = x do potęgi (1/n). Jak wiemy potęgowanie w Excel możemy wykonać za pomocą operatora “^“. Tak więc przykładowy wzór na pierwiastek n-go stopnia z x będziemy w Excel zapisywać wzorem =X^(1/N). Pierwiastek 3-go stopnia z liczby w komórce A1 będzie wyglądał następująco: =A1^(1/3). Pierwiastek 10-go stopnia z liczby w komórce A1 =A1^(1/10). Plik z omawianymi przykładami wstawiam w załączeniu. Jeśli interesują Cię podobne przykładu praktycznego użycia Excel, zapraszam do tego działu. 23_excel_pierwiastki

Jak w Excel policzyć komórki – Funkcja Ile Wierszy
Excel / 2017/07/17

Zliczanie komórek niepustych w Excel Chcesz policzyć zapełnione komórki w Excel? Najprościej użyć do tego funkcji ILE.NIEPUSTYCH. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH zwraca liczbę zapełnionych komórek we wskazanym zakresie. To, co musimy zrobić, to wskazać zakres jako argument funkcji np ILE.NIEPUSTYCH(A1:B100). Poniżej zamieszczam przykład użycia funkcji. Podobne przykłady użycia arkusza Excel zamieszam w tym dziale. Link do strony producenta programu. Plik z omawianym przykładem zamieszczam poniżej: 20_excel_zliczanie_komórek_niepustych

Jak obliczyć kwartał z daty w Excel – Przykład
Excel / 2017/07/16

Obliczanie kwartału z daty w Excel Chcesz obliczyć kwartał na podstawie daty? W Excel nie mamy do dyspozycji jednej funkcji, z pomocą której możemy obliczyć kwartał na podstawie daty. Możemy za to skorzystać z funkcji MIESIĄC i ZAOKR.W.GÓRĘ, za pomocą których możemy obliczyć kwartał. Jedyne, co musimy zrobić to podzielić liczbę reprezentującą miesiąc na 3. Następnie wynik zaokrąglamy w górę bez miejsc po przecinku. Przykład wzoru wygląda w tym przypadku następująco:

Ten i inne przykłady użycia Excel zamieszczam w tym dziale. Jeśli jesteś zainteresowany programowanie VBA w Excel, możesz skorzystać z tych przykładów. Link do strony Microsoft. Poniżej zamieszczam też plik z omawianym przykładem. 19_kwartal_z_daty_excel

Excel – Łączenie ze sobą imienia i nazwiska
Excel / 2017/07/15

Jak połączyć imię i nazwisko w Excel? Najprostszą metodą, by połączyć imię i nazwisko w Excelu jest użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. W argumentach funkcji odwołujemy się do komórki z imieniem, spacji i komórki z nazwiskiem. Drugim, szybszym sposobem bez użycia funkcji jest skorzystanie z operatora logicznego “&” i wprowadzenie imienia, nazwiska oraz spacji po kolei. Poniżej zamieszczam przykłady użycia obydwu sposobów. Wzory odwołują się do imion i nazwisk w kolumnach A i B. Oba wymienione przykłady wyglądają następująco:

Podobne przykłady użycia programu Excel zamieszczam w tym dziale. Plik z przykładami z artykułu zamieszczam poniżej: 17_ittalppl_laczzenie_imie_nazwisko_excel

Jak policzyć dni robocze Excel. Funkcja DNI.ROBOCZE
Excel / 2017/07/09

Liczenie dni roboczych w Excel Chcesz policzyć dni robocze pomiędzy datami? Skorzystaj z funkcji DNI.ROBOCZE, znanej w starszych wersjach Excela pod nazwą NETWORKDAYS. W argumentacji funkcji wpisz datę początkową i datę końcową. Jeśli daty chcesz wpisać w formule Excela, pamiętaj by datę wpisać w cudzysłowie:

Jeśli pomiędzy datami występują święta możesz je wprowadzić w kolejnym argumencie funkcji. Formuła pominie każdą datę wprowadzoną jako dzień roboczy i zwróci prawidłowy wynik.

Pod tym linkiem zamieszczam plik z przykładem użycia funkcji Excel DNI.ROBOCZE(): dni_robocze_excel. Jeśli szukasz przykładów użycia podobnych funkcji koniecznie zajrzyj do działu z przykładami wykorzystania Excela pod tym adresem.

Excel Mediana – Jak policzyć medianę w arkuszu?
Excel / 2017/07/08

Mediana w Excel- sposób liczenia Chcesz policzyć medianę na podstawie dowolnych danych liczbowych? Najłatwiejszym sposobem w Excel jest skorzystanie z funkcji MEDIANA. Możemy to zrobić na 3 proste sposoby. Wprowadzamy do arkusza do komórek w zakresie A1: A10 dowolne liczby. Jako argument funkcji mediana wprowadzamy nasz zakres a więc A1:A10. Gotowe 🙂

Kolejnym sposobem jest wpisanie argumentów oddzielonych średnikami. Możemy tak zrobić gdy np argumenty są rozmieszczone w różnych miejscach arkusza.

Można też policzyć medianę dla danych z kilku zakresów jednocześnie. Zakresy oddziałamy średnikami.

Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem sumy i średniej arytmetycznej. Plik z przykładami z artykuły załączam poniżej. 7_ittalkpl_srednia_mediana Link do artykułu microsoft.

Excel Średnia – Jak policzyć średnią arytmetyczną
Excel / 2017/07/08

Jak liczyć średnią w Excel – Funkcja ŚREDNIA Chcesz policzyć średnią arytmetyczną w Excel? Służy do tego funkcja Excel ŚREDNIA. Wywołujemy ją z paska funkcji Excel. Samą średnia możemy policzyć na wiele różnych sposobów. W celu omówienia przykładu wprowadźmy do arkusza danych w komórkach od A1 do A10 dowolne 10 liczb. Najszybszym sposobem jest wpisanie do funkcji całego zakresu. Możemy tak zrobić, gdy liczby ułożone są w jednym rzędzie. Przykład użycia:

Możemy także wprowadzać do funkcji argumenty oddzielone średnikami.

Jeśli wartości, z których chcemy policzyć średnią znajdują się w różnych miejscach arkusza, lub też w innych arkuszach, możemy zsumować kilka zakresów. Zakresy oddzielamy od siebie średnikami.

Poniżej przykład całkiem innego liczenia średniej arytmetycznej. Uzyskujemy ją w tym przypadku z połączenia funkcji SUMA i funkcji ILE.LICZB, która podaje nam informację, ile liczb jest branych do liczenia średniej.

Bardziej obszerny artykuł Microsoft znajdziesz pod tym adresem. Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem mediany i sumy. Plik z wszystkimi omówionymi przykładami zamieszczam poniżej: 6_ittalkpl_srednia_excel.xlsx

Excel suma – jak sumować komórki w arkuszu
Excel / 2017/07/08

Jak policzyć sumę w Excel? Sumę w Excel liczymy używając funkcji SUMA. Możemy sumować zarówno poszczególne komórki jak i całe zakresy. Jeśli chcemy policzyć sumę dla danego zakresu liczb wpisujemy funkcję SUMA i zaznaczamy zakres. Dla przykładu wpiszmy w komórki od A1 do A10 dowolne liczby i policzmy dla nich sumę:

Jeśli chcemy policzyć sumę dla wybranych komórek, najłatwiej wstawić je do funkcji SUMA oddzielając liczby średnikami.

Możemy także policzyć Sumę Excel dla kilku zakresów oddzielając zakresu średnikami jak poniżej:

Nie zapominajmy, że najprostszą sumę możemy policzyć z użyciem operatora dodawania “+”. Poniżej przykład:

W załączeniu plik Excela z wszystkimi omówionymi przykładami. 5_ittalkpl_suma_excel.xlsx Link do strony Microsoft Office z wybranymi przykładami użycia funkcji zamieszczam tutaj. Zamieszczam też linki do artykułów z liczeniem mediany i średniej arytmetycznej.

Funkcja fragment tekstu Excel
Excel / 2017/07/08

Jak wyciągnąć fragment tekstu z innego tekstu w Excel? W celu wycięcia jednego tekstu z drugiego w Excel korzystamy z funkcji FRAGMENT.TEKSTU. Formuła wycina określone znaki z naszego ciągu tekstowego. Jedyne co powinniśmy zrobić to wskazać: Komórkę ze zdaniem/wyrazem z którego chcemy wyciąć nasz tekst Kolejny znak od którego zaczynamy wycinane tekstu Liczbę znaków która chcemy wyciąć. Zróbmy przykład funkcji Fragment Tekstu. Chcemy wyciąć ze zdania “To jest przykład działania formuły” wyraz “przykład”. Wpiszemy go w komórkę A1. Zaczynamy od 9 znaku bo wyraz “przykład” zaczyna się od pozycji 9. Wycinamy 8 znaków bo tyle liter ma nasz wyraz. Gotowe 🙂

Plik z przykładem Fragment Tekstu w Excel zamieszczam poniżej: Funkcja Fragment Tekstu Excel.xlsx Informacje na stronie Office Microsoft znajdziesz pod tym adresem. Opis działania podobnych funkcji oraz przykłady wykorzystania MsExcel zamieszczam w tym dziale.

Jak korzystać z funkcji JEŻELI w Excel
Excel / 2017/07/08

Funkcja JEŻELI w Excel – jak jej użyć? Z formuły Excel JEŻELI najłatwiej skorzystać wywołując ją z paska funkcji Excel. Jest to funkcja warunkowa. Co to dla nas oznacza? Zwraca inny wynik, gdy warunek jest spełniony oraz inny wynik, gdy warunek nie jest spełniony. Jedyne, co musimy wpisać to:

Załóżmy, że chcemy sprawdzić za pomocą funkcji JEŻELI(), czy osoba jest pełnoletnia. Wartości wieku wpisujemy w kolumnie A. Sam wynik w kolumnie B:

Możemy też skorzystać z dwóch funkcji Excel JEŻELI jednocześnie zapisując jedną w drugiej. Jest to tzw. funkcja zagnieżdżona. Formułę zagnieżdżoną JEŻELI, a więc jedną w drugiej zapisujemy w następujący sposób:

Przy zapisie formuły zagnieżdżonej pamiętajmy, by zamknąć oba nawiasy funkcji. Podobnie możemy postąpić z trzema funkcjami JEŻELI jednocześnie. Poniżej link do pliku z przykładem. Więcej informacji na temat tej funkcji w Excel znajdziemy na stronie Microsoft. Tą i podobne funkcje zamieszczam w dziale z przykładami użycia Excel. Plik z przykładem zamieszczam pod tym linkiem: funkcja_jezeli_Excel.xlsx