Funkcja MSSQL IDENTITY (Function). Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server IDENTITY (Function). Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server IDENTITY (Function) jest jedną z najczęściej używanych funkcji w bazach danych SQL Server. Służy do automatycznego generowania unikalnych wartości dla wierszy w tabeli. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku tworzenia tabel zawierających klucze główne, ponieważ zapewnia, że każdy wiersz będzie miał unikalny identyfikator.

Składnia funkcji SQL Server IDENTITY jest następująca:

IDENTITY (seed, increment)

Gdzie seed to wartość początkowa, a increment to wartość, o którą wartość będzie zwiększana dla każdego wiersza.

Aby użyć funkcji SQL Server IDENTITY, należy ją dodać do kolumny w tabeli. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć tabelę zawierającą klucz główny, możesz użyć następującego polecenia:

CREATE TABLE tabela (
id INT IDENTITY (1,1),
nazwa VARCHAR (50)
);

W tym przykładzie, funkcja IDENTITY zostanie użyta do automatycznego generowania unikalnych wartości dla kolumny id. Początkowa wartość będzie wynosić 1, a wartość będzie zwiększana o 1 dla każdego wiersza.

Funkcja SQL Server IDENTITY jest bardzo przydatna w przypadku tworzenia tabel zawierających klucze główne. Zapewnia, że każdy wiersz będzie miał unikalny identyfikator, co jest niezbędne do poprawnego działania bazy danych. Funkcja ta jest łatwa w użyciu i może być używana do automatycznego generowania unikalnych wartości dla wierszy w tabeli.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: