Daty w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Daty w Python

Data jest jednym z najważniejszych elementów w programowaniu. W Pythonie istnieje wiele sposobów na pracę z datami. Możesz używać modułu datetime, aby uzyskać dostęp do funkcji daty i czasu. Możesz również użyć modułu time, aby uzyskać dostęp do funkcji czasu.

Aby zacząć pracę z datami w Pythonie, musisz najpierw zaimportować moduł datetime. Możesz to zrobić, używając następującej składni:

import datetime

Po zaimportowaniu modułu datetime możesz użyć funkcji datetime.now() do uzyskania aktualnej daty i czasu. Możesz również użyć funkcji datetime.date() do uzyskania aktualnej daty.

Aby uzyskać aktualną datę i czas, możesz użyć następującej składni:

now = datetime.now()

Aby uzyskać aktualną datę, możesz użyć następującej składni:

today = datetime.date.today()

Możesz również użyć funkcji datetime.timedelta() do uzyskania różnicy między dwoma datami. Możesz użyć następującej składni:

delta = datetime.timedelta(days=7)

Możesz również użyć funkcji datetime.strftime() do formatowania daty i czasu. Możesz użyć następującej składni:

formatted_date = now.strftime(„%Y-%m-%d %H:%M:%S”)

Poniżej znajduje się przykładowy kod, który wyświetla aktualną datę i czas:

import datetime

now = datetime.now()

today = datetime.date.today()

delta = datetime.timedelta(days=7)

formatted_date = now.strftime(„%Y-%m-%d %H:%M:%S”)

print(„Aktualna data i czas:”, formatted_date)

print(„Aktualna data:”, today)

print(„Data za 7 dni:”, today + delta)

Wynik tego kodu będzie wyglądał następująco:

Aktualna data i czas: 2020-09-14 15:30:00
Aktualna data: 2020-09-14
Data za 7 dni: 2020-09-21

Jak widać, Python oferuje wiele możliwości pracy z datami. Możesz użyć modułu datetime, aby uzyskać dostęp do funkcji daty i czasu, a także modułu time, aby uzyskać dostęp do funkcji czasu. Możesz również użyć funkcji datetime.now(), datetime.date.today(), datetime.timedelta() i datetime.strftime() do uzyskania aktualnej daty i czasu, a także do formatowania daty i czasu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: