Funkcja SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL SQL_VARIANT_PROPERTY. Jak obliczyć?

SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY to funkcja, która służy do pobierania informacji o typie danych i właściwościach danych w kolumnie typu sql_variant. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom zapytań SQL zwracać informacje o typie danych i właściwościach danych w kolumnie typu sql_variant.

Składnia funkcji SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY jest następująca:

SQL_VARIANT_PROPERTY (expression, property)

Gdzie expression jest wyrażeniem, które zwraca wartość typu sql_variant, a property jest właściwością, którą chcesz pobrać.

Funkcja SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY zwraca wartość typu sql_variant, która jest określona przez właściwość. Właściwości, które można pobrać za pomocą tej funkcji, to:

• SQL_VARIANT_PROPERTY_BASETYPE – zwraca typ danych podstawowych, który jest używany w kolumnie typu sql_variant.
• SQL_VARIANT_PROPERTY_COLLATION – zwraca informacje o kolacji danych w kolumnie typu sql_variant.
• SQL_VARIANT_PROPERTY_MAXLENGTH – zwraca maksymalną długość danych w kolumnie typu sql_variant.
• SQL_VARIANT_PROPERTY_PRECISION – zwraca precyzję danych w kolumnie typu sql_variant.
• SQL_VARIANT_PROPERTY_SCALE – zwraca skalę danych w kolumnie typu sql_variant.

Aby użyć funkcji SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY, należy wybrać właściwość, którą chcesz pobrać, i wyrażenie, które zwraca wartość typu sql_variant. Na przykład, jeśli chcesz pobrać typ danych podstawowych używany w kolumnie typu sql_variant, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT SQL_VARIANT_PROPERTY (column_name, 'BASETYPE’)
FROM table_name;

W tym przykładzie column_name jest nazwą kolumny typu sql_variant, a table_name jest nazwą tabeli, w której znajduje się kolumna.

Funkcja SQL Server SQL_VARIANT_PROPERTY jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala użytkownikom zapytań SQL zwracać informacje o typie danych i właściwościach danych w kolumnie typu sql_variant. Może być używana do pobierania informacji o typie danych podstawowych, kolacji danych, maksymalnej długości danych, precyzji danych i skali danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: