Formatowanie ciągów znaków w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Jak formatować tekst w Python?

Formatowanie ciągów znaków w Python jest jednym z najważniejszych narzędzi, które możesz wykorzystać do tworzenia wygodnych i czytelnych aplikacji. Formatowanie ciągów znaków pozwala Ci na tworzenie wygodnych i czytelnych treści, które są łatwe do odbioru przez użytkowników.

Python ma wiele narzędzi do formatowania ciągów znaków, ale jednym z najbardziej popularnych jest metoda format(). Metoda ta pozwala Ci na szybkie i łatwe formatowanie ciągów znaków.

Składnia metody format() jest bardzo prosta. Metoda ta przyjmuje jeden lub więcej argumentów, które są wstawiane do ciągu znaków. Argumenty te mogą być liczbami, ciągami znaków lub innymi typami danych.

Przykład wykorzystania składni metody format() poniżej:

text = "{} {}".format("Pierwsza część tekstu", "Druga część tekstu")

print(text)
Łączenie dwóch tekstów w Python

W powyższym przykładzie argument1 i argument2 są wstawiane do ciągu znaków i następnie łączone. Jest to tylko jeden z wielu sposobów łączenia ze sobą ciągów tekstowych.

Metoda format() może być również używana do formatowania liczb. Przykład składni wygląda następująco:

liczba = 123
x = "{:.2f}".format(liczba)

print(x)
Jak formatować tekst w Python?

W powyższym przykładzie liczba jest formatowana do dwóch miejsc po przecinku.

Metoda format() może być również używana do formatowania ciągów znaków. Przykład składni wygląda następująco:

x = "tekst"
y = "{:>10}".format(x)

print(y)
Python – wyrównywanie tekstu do prawej strony

W powyższym przykładzie ciąg znaków jest wyrównany do prawej strony i ma długość 10 znaków.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa metoda format(), przyjrzyjmy się następującemu przykładowemu kodowi:

liczba = 3.1415
text = "Python"

print("Liczba: {:.2f}".format(liczba))
print("Ciąg znaków: {:>10}".format(text))
Python – formatowanie ciągów tekstowych

Wynik wyświetlany przez kod to:

Liczba: 3.14
Tekst: Python

Gotowe:)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: