Lambda w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Lambda w Python

Lambda to funkcja anonimowa w Pythonie, która pozwala na tworzenie krótkich funkcji w jednej linii. Lambda jest często używana w połączeniu z funkcjami wyższego rzędu, takimi jak map, filter i reduce. Lambda jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy chcesz wykonać jednorazowe działanie, które nie wymaga tworzenia pełnej funkcji.

Składnia Lambda jest bardzo prosta. Lambda wyrażenie składa się z trzech części: argumentów, wyrażenia i wyrażenia zwrotnego. Argumenty są wymagane i są wyrażone jako lista oddzielonych przecinkami. Wyrażenie jest wykonywane na argumentach i wyrażenie zwrotne jest zwracane jako wynik. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć funkcję, która zwraca sumę dwóch liczb, możesz użyć następującego wyrażenia Lambda:

lambda x, y: x + y

W powyższym przykładzie x i y są argumentami, a wyrażenie x + y jest wyrażeniem, które zostanie wykonane na argumentach. Wynikiem jest wyrażenie zwrotne, czyli suma x i y.

Lambda może być używana w połączeniu z funkcjami wyższego rzędu, takimi jak map, filter i reduce. Map pozwala na wykonanie funkcji na każdym elemencie listy. Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć każdy element listy o jeden, możesz użyć następującego wyrażenia Lambda:

list(map(lambda x: x + 1, [1, 2, 3]))

W powyższym przykładzie wyrażenie Lambda zwiększa każdy element listy o jeden. Wynikiem jest lista zawierająca [2, 3, 4].

Filter pozwala na wyfiltrowanie elementów listy zgodnie z określonymi kryteriami. Na przykład, jeśli chcesz wyfiltrować elementy listy, które są większe niż pięć, możesz użyć następującego wyrażenia Lambda:

list(filter(lambda x: x > 5, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]))

W powyższym przykładzie wyrażenie Lambda filtruje elementy listy, które są większe niż pięć. Wynikiem jest lista zawierająca [6, 7].

Reduce pozwala na zredukowanie listy do jednego wyniku. Na przykład, jeśli chcesz zsumować wszystkie elementy listy, możesz użyć następującego wyrażenia Lambda:

from functools import reduce

reduce(lambda x, y: x + y, [1, 2, 3, 4, 5])

W powyższym przykładzie wyrażenie Lambda sumuje wszystkie elementy listy. Wynikiem jest liczba 15.

Lambda jest bardzo przydatnym narzędziem w Pythonie, które pozwala na tworzenie krótkich funkcji w jednej linii. Lambda jest szczególnie przydatna w połączeniu z funkcjami wyższego rzędu, takimi jak map, filter i reduce. Lambda jest łatwa w użyciu i może być używana do wykonywania jednorazowych działań, które nie wymagają tworzenia pełnej funkcji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: