Pętle For w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Pętle For w Python

Pętle For są jednym z podstawowych elementów języka programowania Python. Służą do wykonywania określonych instrukcji wielokrotnie, aż do momentu, gdy warunek zostanie spełniony. Pętle For są bardzo przydatne w wielu różnych sytuacjach, takich jak iterowanie po elementach listy lub wykonywanie określonych instrukcji wielokrotnie.

Składnia pętli For w Python jest bardzo prosta. Składa się z trzech części: słowa kluczowego „for”, zmiennej iteracyjnej i ciała pętli. Zmienna iteracyjna jest zmienną, która będzie zmieniana w każdym kroku pętli. Ciało pętli jest sekwencją instrukcji, które mają być wykonane w każdym kroku pętli. Ogólna składnia wygląda następująco:

for zmienna_iteracyjna in ciało_pętli:
instrukcje

Przykład pętli For może być użyty do wyświetlenia wszystkich elementów listy. Na przykład, jeśli mamy listę liczb od 1 do 10, możemy użyć pętli For do wyświetlenia każdego elementu listy:

lista = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

for element in lista:
print(element)

Wynikiem tego kodu będzie wyświetlenie każdego elementu listy:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pętla For może być również użyta do wykonywania określonych instrukcji wielokrotnie. Na przykład, jeśli chcemy wyświetlić napis „Hello World” 10 razy, możemy użyć pętli For:

for i in range(10):
print(„Hello World”)

Wynikiem tego kodu będzie wyświetlenie napisu „Hello World” 10 razy:

Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World
Hello World

Pętla For jest bardzo przydatnym narzędziem w języku programowania Python. Może być używany do iterowania po elementach listy lub wykonywania określonych instrukcji wielokrotnie. Składnia jest prosta i łatwa do zrozumienia, a przykłady pokazują, jak można ją wykorzystać w praktyce.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: