Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYASYMKEY. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYASYMKEY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYASYMKEY służy do weryfikacji podpisu cyfrowego, który został wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego. Jest to ważne narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie.

Funkcja VERIFYSIGNEDBYASYMKEY jest używana do weryfikacji podpisu cyfrowego, który został wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego. Podpis cyfrowy jest wygenerowany przez użytkownika, który chce udowodnić, że jest autorem danego dokumentu lub danych. Podpis cyfrowy jest wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego, który składa się z klucza publicznego i prywatnego. Klucz publiczny jest udostępniany innym użytkownikom, a klucz prywatny jest przechowywany przez użytkownika, który wygenerował podpis.

Składnia funkcji VERIFYSIGNEDBYASYMKEY jest następująca:

VERIFYSIGNEDBYASYMKEY (klucz_asymetryczny, podpis, dane)

Gdzie:

klucz_asymetryczny – jest to klucz asymetryczny, który został użyty do wygenerowania podpisu cyfrowego.

podpis – jest to podpis cyfrowy, który został wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego.

dane – są to dane, które zostały podpisane przy użyciu klucza asymetrycznego.

Przykład użycia funkcji VERIFYSIGNEDBYASYMKEY:

DECLARE @klucz_asymetryczny varbinary(128)
DECLARE @podpis varbinary(128)
DECLARE @dane varbinary(128)

SET @klucz_asymetryczny = 0x0123456789ABCDEF
SET @podpis = 0xFEDCBA9876543210
SET @dane = 0xABCDEFGHIJKLMNOP

SELECT VERIFYSIGNEDBYASYMKEY(@klucz_asymetryczny, @podpis, @dane)

W powyższym przykładzie używamy funkcji VERIFYSIGNEDBYASYMKEY do weryfikacji podpisu cyfrowego, który został wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego. Jeśli podpis jest prawidłowy, funkcja zwróci wartość 1, w przeciwnym razie zwróci wartość 0.

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYASYMKEY jest bardzo przydatnym narzędziem do zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie. Umożliwia ona weryfikację podpisu cyfrowego, który został wygenerowany przy użyciu klucza asymetrycznego. Jest to ważne narzędzie do zapewnienia integralności i autentyczności danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: