Ciągi znaków w Python (strings)

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Jak radzić sobie z tekstem w Python – podstawowe informacje

Ciągi znaków (strings lub po prostu stringi) są jednym z podstawowych typów danych w języku Python. Służą do przechowywania tekstu i są zwykle wyrażane w cudzysłowie lub apostrofie. Ciągi znaków są używane do wyświetlania tekstu na ekranie, do przechowywania danych w bazie danych, do tworzenia adresów URL i wielu innych zastosowań.

Aby utworzyć ciąg znaków w Pythonie, należy użyć cudzysłowu lub apostrofu. Przykładowo, jeśli chcesz utworzyć ciąg znaków o nazwie „Hello World”, możesz użyć następującej składni:

string = "Hello World"
print(string)
Jak radzić sobie z tekstem w Python – podstawowe informacje

Możesz również użyć apostrofu, aby utworzyć ten sam ciąg znaków:

string = 'Hello World'

Ciągi znaków mogą być również łączone za pomocą operatora „+”. Na przykład, jeśli chcesz połączyć dwa ciągi znaków, możesz użyć następującej składni:

string1 = "Hello"
string2 = "World"
string3 = string1 + string2
Ciągi znaków w Python

Wynikiem tego jest ciąg znaków „Hello World”.

Możesz również użyć operatora „*”, aby rozmnożyć ciąg znaków. Na przykład, jeśli chcesz powtórzyć ciąg znaków „Hello ” trzy razy, możesz użyć następującej składni:

string = "Hello " * 3
Ciągi tekstowe w python

Możesz również użyć funkcji len() do określenia długości ciągu znaków. Na przykład, jeśli chcesz określić długość ciągu znaków „Hello World”, możesz użyć następującej składni:

string = "Hello World"
length = len(string)
Fragment tekstu w Python

Ciągi znaków mogą być również indeksowane, aby uzyskać dostęp do poszczególnych znaków, a więc fragmentu tekstu Na przykład, jeśli chcesz uzyskać dostęp do pierwszego znaku ciągu znaków „Hello World”, możesz użyć następującej składni:

string = "Hello World"
first_char = string[0]
Python – wycinanie części znaków z innego ciągu znków

Ciągi znaków mogą być również wycinane za pomocą operatora „:”. Na przykład, jeśli chcesz wyciąć ciąg znaków „Hello World” od drugiego do piątego znaku, możesz użyć następującej składni:

string = "Hello World"
substring = string[1:5]
Python – tekst, substring, fragment tesktu

Ciągi znaków mogą być również formatowane za pomocą metody format(). Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić ciąg znaków „Hello World” z imieniem użytkownika, możesz użyć następującej składni:

name = "John"
string = "Hello {0}".format(name)
Python – tekst, metoda format.

O samej funkcji format dowiesz się w kolejnych częściach kursu Python.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: