Funkcja MSSQL TAN. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server TAN. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja TAN w SQL Server jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania tangensa kąta. Jest to jedna z wielu funkcji matematycznych dostępnych w SQL Server. Funkcja TAN jest szczególnie przydatna w przypadku obliczania kątów w różnych zastosowaniach, takich jak tworzenie wykresów, obliczanie położenia geograficznego lub obliczanie wielkości kątów w trójkątach.

Funkcja TAN jest dostępna w SQL Server od wersji 2005. Aby ją użyć, należy wpisać składnię TAN (argument). Argumentem jest wartość kąta wyrażona w radianach. Wartość zwracana przez funkcję TAN jest wyrażona w postaci liczby zmiennoprzecinkowej.

Składnia funkcji TAN wygląda następująco:

TAN (argument)

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć tangens kąta o wartości 1,5 radianów, składnia wygląda następująco:

TAN (1,5)

Wynik tego wyrażenia to 3,62.

Funkcja TAN jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach. Może być używana do obliczania położenia geograficznego, tworzenia wykresów lub obliczania wielkości kątów w trójkątach. Jest to jedna z wielu funkcji matematycznych dostępnych w SQL Server, która może być używana do wykonywania różnych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: