Pętle While w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Pętle While w Python

Pętla while w Python jest jednym z podstawowych elementów języka, który pozwala na wykonywanie określonych instrukcji wielokrotnie. Pętla while jest wykorzystywana do wykonywania określonych instrukcji, dopóki warunek jest spełniony.

Składnia pętli while w Python jest bardzo prosta. Składa się z dwóch części: warunku i bloku instrukcji. Warunek jest wyrażeniem logicznym, które musi być spełnione, aby pętla mogła się wykonać. Blok instrukcji to sekwencja instrukcji, które mają być wykonane w pętli.

Przykład składni pętli while w Python:

while warunek:
instrukcje

Pętla while w Python jest bardzo przydatna do wykonywania powtarzających się zadań. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie elementy w liście, możesz użyć pętli while do iterowania po liście i wyświetlania każdego elementu.

Przykład:

lista = [1, 2, 3, 4, 5]

indeks = 0
while indeks < len(lista): print(lista[indeks]) indeks += 1 Wynik: 1 2 3 4 5 Pętla while w Python jest również przydatna do wykonywania określonych instrukcji, dopóki warunek jest spełniony. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie liczby od 1 do 10, możesz użyć pętli while do iterowania po liczbach i wyświetlania każdej liczby, dopóki nie osiągniesz 10. Przykład: liczba = 1 while liczba <= 10: print(liczba) liczba += 1 Wynik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pętla while w Python jest bardzo przydatna do wykonywania powtarzających się zadań. Możesz użyć jej do iterowania po liście lub wykonywania określonych instrukcji, dopóki warunek jest spełniony. Składnia pętli while jest prosta i łatwa do zrozumienia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: