Funkcja MSSQL TIMEFROMPARTS. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL TIMEFROMPARTS. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server TIMEFROMPARTS służy do tworzenia wartości typu time z podanych części godziny, minuty, sekundy i milisekundy. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala na tworzenie wartości typu time zgodnie z wymaganiami aplikacji.

Składnia funkcji TIMEFROMPARTS wygląda następująco: TIMEFROMPARTS (hour, minute, second, millisecond).

Hour jest wymaganym argumentem i określa godzinę. Może to być wartość od 0 do 23. Minute jest również wymaganym argumentem i określa minutę. Może to być wartość od 0 do 59. Second jest opcjonalnym argumentem i określa sekundę. Może to być wartość od 0 do 59. Millisecond jest również opcjonalnym argumentem i określa milisekundę. Może to być wartość od 0 do 999.

Aby użyć funkcji TIMEFROMPARTS, należy wprowadzić odpowiednie argumenty. Na przykład, aby utworzyć wartość typu time o godzinie 12:30:45, należy wprowadzić następującą składnię: TIMEFROMPARTS (12, 30, 45).

Funkcja TIMEFROMPARTS może być również używana do tworzenia wartości typu time z milisekundami. Na przykład, aby utworzyć wartość typu time o godzinie 12:30:45 i 500 milisekundach, należy wprowadzić następującą składnię: TIMEFROMPARTS (12, 30, 45, 500).

Funkcja TIMEFROMPARTS jest bardzo przydatna, gdy aplikacja wymaga tworzenia wartości typu time zgodnie z określonymi wymaganiami. Pozwala to na tworzenie wartości typu time zgodnie z wymaganiami aplikacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania wartości.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: