Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYCERT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYCERT. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYCERT służy do weryfikacji podpisu cyfrowego w celu zapewnienia integralności danych. Jest to ważne, ponieważ pozwala zapobiec nieautoryzowanym zmianom w danych. Funkcja jest dostępna w systemie Microsoft SQL Server i jest częścią języka Transact-SQL.

Składnia funkcji VERIFYSIGNEDBYCERT wygląda następująco:

VERIFYSIGNEDBYCERT (certificate_id, signature, data)

Gdzie:

certificate_id – jest to identyfikator certyfikatu, który został użyty do podpisania danych.

signature – jest to podpis cyfrowy, który został użyty do podpisania danych.

data – jest to dane, które zostały podpisane.

Aby użyć funkcji VERIFYSIGNEDBYCERT, należy najpierw utworzyć certyfikat, który będzie używany do podpisywania danych. Następnie należy wygenerować podpis cyfrowy dla danych, które mają być podpisane. Na koniec należy użyć funkcji VERIFYSIGNEDBYCERT, aby sprawdzić, czy podpis jest prawidłowy.

Przykład:

Aby sprawdzić, czy podpis cyfrowy jest prawidłowy, można użyć następującego zapytania:

SELECT VERIFYSIGNEDBYCERT (1, 'signature’, 'data’)

Gdzie:

1 – jest to identyfikator certyfikatu, który został użyty do podpisania danych.

signature – jest to podpis cyfrowy, który został użyty do podpisania danych.

data – jest to dane, które zostały podpisane.

Jeśli podpis jest prawidłowy, funkcja zwróci wartość 1. W przeciwnym razie zwróci wartość 0.

Funkcja SQL Server VERIFYSIGNEDBYCERT jest bardzo przydatna w zapewnianiu integralności danych. Pozwala ona sprawdzić, czy dane nie zostały zmienione przez osoby nieupoważnione. Jest to ważne, ponieważ pozwala zapobiec nieautoryzowanym zmianom w danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: