Funkcja SQL Server JSON_MODIFY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server JSON_MODIFY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server JSON_MODIFY służy do modyfikowania wartości w istniejącym dokumencie JSON. Pozwala na dodawanie, zmienianie lub usuwanie wartości w dokumencie JSON. Funkcja ta jest dostępna w SQL Server 2016 i nowszych wersjach.

Aby użyć funkcji JSON_MODIFY, należy podać trzy argumenty: dokument JSON, ścieżkę do wartości, którą chcemy zmodyfikować, oraz nową wartość. Ścieżka do wartości jest łańcuchem złożonym z nazw właściwości, które chcemy zmodyfikować.

Składnia funkcji JSON_MODIFY wygląda następująco:

JSON_MODIFY (dokument_JSON, ścieżka_do_wartości, nowa_wartość)

Na przykład, jeśli mamy dokument JSON o następującej strukturze:

{
„name”: „John”,
„age”: 30,
„address”: {
„street”: „123 Main Street”,
„city”: „New York”
}
}

Aby zmienić wartość właściwości „city” na „Los Angeles”, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT JSON_MODIFY(@json, '$.address.city’, 'Los Angeles’)

Wynikiem tego zapytania będzie dokument JSON z zmienioną wartością właściwości „city”:

{
„name”: „John”,
„age”: 30,
„address”: {
„street”: „123 Main Street”,
„city”: „Los Angeles”
}
}

Funkcja JSON_MODIFY jest bardzo przydatna, gdy chcemy zmienić wartości w istniejącym dokumencie JSON. Może być używana do dodawania, zmieniania lub usuwania wartości w dokumencie JSON. Aby użyć tej funkcji, należy podać trzy argumenty: dokument JSON, ścieżkę do wartości, którą chcemy zmodyfikować, oraz nową wartość.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: