Funkcja SQL Server SYSUTCDATETIME. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server SYSUTCDATETIME. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server SYSUTCDATETIME jest jedną z wielu funkcji czasu i daty dostępnych w systemie SQL Server. Służy do zwracania aktualnego czasu uniwersalnego koordynowanego (UTC) w postaci daty i czasu. Jest to czas wyrażony w milisekundach od 1 stycznia 1970 roku.

Do czego służy ta funkcja?

Funkcja SYSUTCDATETIME jest przydatna w wielu sytuacjach, w których potrzebny jest aktualny czas uniwersalny koordynowany. Może być używana do wykonywania operacji na danych, które wymagają aktualizacji w czasie rzeczywistym, takich jak logowanie zdarzeń, tworzenie wersji danych lub synchronizacja danych między różnymi systemami. Może być również używana do porównywania czasu w różnych strefach czasowych.

Jak używać tej funkcji?

Aby użyć funkcji SYSUTCDATETIME, należy wpisać następującą składnię:

SYSUTCDATETIME ()

Funkcja ta nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca aktualny czas uniwersalny koordynowany w postaci daty i czasu.

Przykład:

Aby uzyskać aktualny czas uniwersalny koordynowany, można wykonać następujące polecenie:

SELECT SYSUTCDATETIME ();

Wynik tego polecenia będzie wyglądał następująco:

2020-09-17 11:45:00.8370000

Powyższy wynik wskazuje, że aktualny czas uniwersalny koordynowany to 17 września 2020 roku o godzinie 11:45:00.8370000.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: