Funkcja SQL Server IS_OBJECTSIGNED. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server IS_OBJECTSIGNED. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server IS_OBJECTSIGNED służy do sprawdzania, czy obiekt bazy danych jest podpisany cyfrowo. Jest to ważne, ponieważ pozwala zapewnić integralność obiektu i zapobiec jego nieautoryzowanej modyfikacji. Funkcja jest dostępna w systemie SQL Server od wersji 2005.

Składnia funkcji IS_OBJECTSIGNED jest następująca:

IS_OBJECTSIGNED (object_id)

Gdzie object_id jest identyfikatorem obiektu bazy danych, który ma być sprawdzony.

Aby użyć funkcji IS_OBJECTSIGNED, należy wykonać następujące kroki:

1. Utwórz obiekt bazy danych, który ma być podpisany cyfrowo. Może to być procedura składowana, funkcja skalarna lub funkcja tabeli.

2. Utwórz podpis cyfrowy dla obiektu bazy danych. Możesz to zrobić za pomocą polecenia CREATE SIGNATURE.

3. Wywołaj funkcję IS_OBJECTSIGNED, aby sprawdzić, czy obiekt jest podpisany cyfrowo.

Przykład:

Aby sprawdzić, czy obiekt o identyfikatorze 1234 jest podpisany cyfrowo, można użyć następującego polecenia:

SELECT IS_OBJECTSIGNED (1234);

Jeśli obiekt jest podpisany cyfrowo, funkcja zwróci wartość 1. W przeciwnym razie zwróci wartość 0.

Funkcja IS_OBJECTSIGNED jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala zapewnić integralność obiektów bazy danych. Umożliwia również łatwe sprawdzenie, czy obiekt jest podpisany cyfrowo. Dzięki temu można zapobiec nieautoryzowanej modyfikacji obiektu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: