Funkcja MSSQL DECRYPTBYCERT. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server DECRYPTBYCERT. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server DECRYPTBYCERT to funkcja służąca do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą certyfikatu. Jest to jedna z funkcji szyfrowania danych w SQL Server, która pozwala na bezpieczne przechowywanie danych w bazie danych.

Funkcja DECRYPTBYCERT służy do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą certyfikatu. Certyfikat jest plikiem, który zawiera klucz publiczny i prywatny, które są używane do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Klucz publiczny jest udostępniany osobom trzecim, a klucz prywatny jest przechowywany w bezpiecznym miejscu.

Składnia funkcji DECRYPTBYCERT wygląda następująco:

DECRYPTBYCERT (certyfikat, zaszyfrowany_tekst)

Gdzie:

• certyfikat – jest to certyfikat, który został użyty do szyfrowania danych.

• zaszyfrowany_tekst – jest to tekst, który został zaszyfrowany za pomocą certyfikatu.

Aby użyć funkcji DECRYPTBYCERT, należy najpierw utworzyć certyfikat. Można to zrobić za pomocą polecenia CREATE CERTIFICATE. Następnie należy użyć polecenia ENCRYPTBYCERT, aby zaszyfrować dane. Na końcu można użyć funkcji DECRYPTBYCERT, aby odszyfrować dane.

Przykład:

Poniższy przykład tworzy certyfikat o nazwie „MyCert”, a następnie używa go do zaszyfrowania i odszyfrowania tekstu.

— Tworzenie certyfikatu
CREATE CERTIFICATE MyCert
ENCRYPTION BY PASSWORD = 'MyPassword’
WITH SUBJECT = 'MyCert’,
EXPIRY_DATE = '2025-12-31′;
GO

— Szyfrowanie tekstu
DECLARE @EncryptedText VARBINARY(MAX);
SET @EncryptedText = ENCRYPTBYCERT(CERT_ID(’MyCert’), 'MySecretText’);

— Odszyfrowywanie tekstu
DECLARE @DecryptedText VARCHAR(MAX);
SET @DecryptedText = DECRYPTBYCERT(CERT_ID(’MyCert’), @EncryptedText);

SELECT @DecryptedText;

Wynik:
MySecretText

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: