Wycinanie ciągów znaków – Jak to zrobić

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/01 przez admin

Fragment tekstu w Python

W Python wycinanie ciągów znaków jest wykonywane za pomocą składni [start:stop:step]. Składnia ta pozwala na wyodrębnienie określonego fragmentu tekstu, zaczynając od określonego znaku i kończąc na innym. Można również określić krok, który będzie wykorzystywany do wycinania ciągów znaków.

Przykładowo, jeśli mamy ciąg znaków „Python jest świetnym językiem programowania”, możemy wyciąć fragment „Python”, używając składni [0:6:1]. W tym przypadku 0 oznacza pierwszy znak, 6 oznacza ostatni znak, a 1 oznacza krok.

Można również użyć składni [::-1], aby odwrócić ciąg znaków.

W tym przypadku 0 oznacza pierwszy znak, a -1 oznacza krok.

W rezultacie otrzymamy ciąg znaków „gnimargorp ym si nawtj ytnoP”.

Można również użyć składni [start::step], aby wyciąć fragment tekstu, zaczynając od określonego znaku i kończąc na ostatnim znaku. Przykładowo, jeśli mamy ciąg znaków „Python jest świetnym językiem programowania”, możemy wyciąć fragment „Python jest”, używając składni [0::2]. W tym przypadku 0 oznacza pierwszy znak, a 2 oznacza krok.

Poniżej znajduje się przykładowy kod, który ilustruje wycinanie ciągów znaków w Python:

# Przykładowy ciąg znaków
string = "Python jest świetnym językiem programowania"

# Wycinanie ciągu znaków
substring1 = string[0:6:1] # "Python"
substring2 = string[::-1] # "agnawropem yzkij ym tneśw tsej nohtyP"
substring3 = string[0::2] # "Pto etwetmzkepraa"

print(substring1)
print(substring2)
print(substring3)
Python – wycinanie ciągów znaków

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: