Funkcja SQL Server @@FETCH_STATUS. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL @@FETCH_STATUS. Jak obliczyć?

Funkcja @@FETCH_STATUS to jedna z wielu funkcji systemowych w SQL Server, która służy do sprawdzania statusu wyniku zapytania. Pozwala ona programiście sprawdzić, czy zapytanie zostało wykonane pomyślnie, czy też wystąpił jakiś błąd.

Składnia funkcji @@FETCH_STATUS jest bardzo prosta. Wygląda ona następująco:

SELECT @@FETCH_STATUS

Funkcja ta zwraca wartość 0, jeśli zapytanie zostało wykonane pomyślnie, lub wartość -1, jeśli wystąpił jakiś błąd.

Aby użyć funkcji @@FETCH_STATUS, należy wykonać zapytanie, a następnie sprawdzić jego status. Przykładowo, jeśli chcemy sprawdzić, czy zapytanie SELECT * FROM Customers zostało wykonane pomyślnie, możemy użyć następującego kodu:

SELECT * FROM Customers

IF @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
PRINT 'Zapytanie zostało wykonane pomyślnie.’
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania.’
END

Jak widać, funkcja @@FETCH_STATUS jest bardzo przydatna w sytuacjach, gdy chcemy sprawdzić, czy zapytanie zostało wykonane pomyślnie. Może ona również być używana do wykrywania błędów w kodzie, co pozwala programiście szybko je naprawić.

Podsumowując, funkcja @@FETCH_STATUS jest bardzo przydatną funkcją systemową w SQL Server, która służy do sprawdzania statusu wyniku zapytania. Składnia tej funkcji jest bardzo prosta i wygląda następująco: SELECT @@FETCH_STATUS. Funkcja ta zwraca wartość 0, jeśli zapytanie zostało wykonane pomyślnie, lub wartość -1, jeśli wystąpił jakiś błąd. Może ona być używana do wykrywania błędów w kodzie i sprawdzania, czy zapytanie zostało wykonane pomyślnie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: