Funkcja SQL Server DECRYPTBYKEYAUTOCERT. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL DECRYPTBYKEYAUTOCERT. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DECRYPTBYKEYAUTOCERT służy do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOCERT. Jest to funkcja wbudowana w system SQL Server, która pozwala na bezpieczne przechowywanie danych w bazie danych.

Funkcja DECRYPTBYKEYAUTOCERT jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOCERT. Funkcja ta wykorzystuje certyfikat, który jest używany do szyfrowania danych. Certyfikat jest wygenerowany przez system SQL Server i jest używany do szyfrowania i odszyfrowywania danych.

Składnia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOCERT jest następująca:

DECRYPTBYKEYAUTOCERT (certyfikat_ID, dane_zaszyfrowane)

Gdzie:

certyfikat_ID – jest to identyfikator certyfikatu, który został użyty do szyfrowania danych.

dane_zaszyfrowane – są to dane, które zostały zaszyfrowane za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOCERT.

Przykład użycia funkcji DECRYPTBYKEYAUTOCERT:

DECRYPTBYKEYAUTOCERT (1, 0x0123456789ABCDEF)

W powyższym przykładzie funkcja DECRYPTBYKEYAUTOCERT zostanie użyta do odszyfrowania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYKEYAUTOCERT z certyfikatem o identyfikatorze 1.

Funkcja DECRYPTBYKEYAUTOCERT jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy bezpiecznie przechowywać dane w bazie danych. Jest to funkcja wbudowana w system SQL Server, która pozwala na szyfrowanie i odszyfrowywanie danych za pomocą certyfikatu. Składnia funkcji jest prosta, a jej użycie jest bardzo proste.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: