Funkcje w Python – Jak je tworzyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcje w Python – Jak je tworzyć?

Funkcje w Python są jednym z podstawowych elementów języka, które pozwalają na tworzenie składnych i czytelnych programów. Funkcje są wywoływane przez nazwę i mogą przyjmować argumenty, które są wykorzystywane do wykonania określonego zadania.

Aby utworzyć funkcję w Python, należy użyć słowa kluczowego def. Składnia funkcji wygląda następująco:

def nazwa_funkcji(argumenty):
# ciało funkcji

Nazwa funkcji musi być unikalna i nie może być taka sama jak nazwa innej funkcji lub zmiennej. Argumenty są opcjonalne i mogą być wykorzystywane do przekazywania danych do funkcji. Ciało funkcji zawiera kod, który ma być wykonany, gdy funkcja jest wywoływana.

Na przykład, jeśli chcesz utworzyć funkcję, która wypisuje napis „Hello World”, możesz użyć następującego kodu:

def hello_world():
print(„Hello World”)

Funkcja może również przyjmować argumenty. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć funkcję, która wypisuje napis „Hello” i imię osoby, możesz użyć następującego kodu:

def hello_name(name):
print(„Hello ” + name)

Aby wywołać funkcję, należy użyć jej nazwy i przekazać argumenty, jeśli są wymagane. Na przykład, aby wywołać funkcję hello_world(), należy użyć następującego kodu:

hello_world()

Aby wywołać funkcję hello_name(), należy użyć następującego kodu:

hello_name(„John”)

Funkcje w Python są bardzo przydatne do tworzenia składnych i czytelnych programów. Pozwalają one na wykonywanie określonych zadań wielokrotnie bez konieczności pisania tego samego kodu wielokrotnie. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: