Funkcja MSSQL LOG. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server LOG. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server LOG jest funkcją matematyczną, która pozwala na obliczenie logarytmu podstawowego lub logarytmu o dowolnej podstawie. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych obliczeń matematycznych.

Funkcja SQL Server LOG służy do obliczania logarytmu podstawowego lub logarytmu o dowolnej podstawie. Logarytm podstawowy jest to logarytm o podstawie 10, a logarytm o dowolnej podstawie jest to logarytm o podstawie innej niż 10. Funkcja ta może być używana do wykonywania różnych obliczeń matematycznych, takich jak obliczanie pierwiastków, potęg i innych.

Składnia funkcji SQL Server LOG jest następująca: LOG (liczba, podstawa). Liczba jest to liczba, której logarytm chcemy obliczyć, a podstawa jest to podstawa logarytmu, który chcemy obliczyć. Jeśli podstawa jest pominięta, domyślnie używana jest podstawa 10.

Przykład użycia funkcji SQL Server LOG:

Jeśli chcemy obliczyć logarytm podstawowy liczby 100, składnia będzie wyglądać następująco: LOG (100). W tym przypadku podstawa jest pominięta, więc domyślnie używana jest podstawa 10. Wynik tego obliczenia będzie wynosił 2.

Jeśli chcemy obliczyć logarytm o podstawie 3 liczby 27, składnia będzie wyglądać następująco: LOG (27, 3). W tym przypadku podstawa jest podana, więc używana jest podstawa 3. Wynik tego obliczenia będzie wynosił 3.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: