Funkcja SQL Server DATABASEPROPERTYEX. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja MSSQL DATABASEPROPERTYEX. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server DATABASEPROPERTYEX jest jedną z wielu funkcji wbudowanych w system SQL Server, która służy do uzyskiwania informacji o bazie danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy uzyskać informacje o właściwościach bazy danych, takich jak wersja, rozmiar, nazwa, data utworzenia, data ostatniego dostępu, itp.

Składnia funkcji DATABASEPROPERTYEX jest następująca:

DATABASEPROPERTYEX (database_name, property)

Gdzie:

database_name – jest to nazwa bazy danych, której właściwości chcemy uzyskać.

property – jest to właściwość, którą chcemy uzyskać.

Funkcja DATABASEPROPERTYEX zwraca wartość właściwości określonej w parametrze property.

Aby użyć funkcji DATABASEPROPERTYEX, należy wpisać następujący kod:

SELECT DATABASEPROPERTYEX (’nazwa_bazy_danych’, 'property’)

Gdzie nazwa_bazy_danych jest nazwą bazy danych, a property jest właściwością, którą chcemy uzyskać.

Na przykład, jeśli chcemy uzyskać informacje o wersji bazy danych o nazwie „MyDatabase”, możemy użyć następującego kodu:

SELECT DATABASEPROPERTYEX (’MyDatabase’, 'Version’)

Funkcja zwróci wersję bazy danych.

Funkcja DATABASEPROPERTYEX jest bardzo przydatna, gdy chcemy uzyskać informacje o właściwościach bazy danych. Możemy użyć tej funkcji, aby uzyskać informacje o wersji, rozmiarze, nazwie, dacie utworzenia, dacie ostatniego dostępu, itp. Funkcja ta jest łatwa w użyciu i może być używana do uzyskiwania informacji o bazie danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: