Funkcja MSSQL JSON_OBJECT. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL JSON_OBJECT. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server JSON_OBJECT to funkcja, która pozwala tworzyć obiekty JSON z danych w bazie danych. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala na łatwe i szybkie tworzenie obiektów JSON z danych w bazie danych.

Funkcja JSON_OBJECT służy do tworzenia obiektów JSON z danych w bazie danych. Może być używana do tworzenia obiektów JSON z danych w kolumnach, wierszach lub tabelach. Może być również używana do tworzenia obiektów JSON z danych wyciągniętych z procedur składowanych lub funkcji skalarnych.

Składnia funkcji JSON_OBJECT jest następująca:

JSON_OBJECT (key1, value1, key2, value2, …)

Gdzie key1, key2, itd. to nazwy kluczy, a value1, value2, itd. to wartości, które mają być przypisane do tych kluczy.

Przykład:

Aby utworzyć obiekt JSON z danych w kolumnie, można użyć następującego zapytania:

SELECT JSON_OBJECT ( 'name’, name, 'age’, age, 'city’, city ) FROM users;

W tym przykładzie zapytanie tworzy obiekt JSON z danych w kolumnach name, age i city.

Funkcja JSON_OBJECT jest bardzo przydatnym narzędziem do tworzenia obiektów JSON z danych w bazie danych. Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie obiektów JSON z danych w kolumnach, wierszach lub tabelach. Może być również używana do tworzenia obiektów JSON z danych wyciągniętych z procedur składowanych lub funkcji skalarnych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: