Funkcja SQL Server IDENT_CURRENT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server IDENT_CURRENT. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server IDENT_CURRENT jest jedną z wielu funkcji wykorzystywanych w języku SQL. Służy do zwracania wartości identyfikatora dla wiersza w tabeli. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy zidentyfikować wiersz w tabeli lub wykonać operacje na wierszu.

Funkcja IDENT_CURRENT jest częścią języka SQL i jest dostępna w wielu systemach baz danych, w tym w systemie SQL Server. Funkcja ta jest bardzo przydatna, gdy chcemy zidentyfikować wiersz w tabeli lub wykonać operacje na wierszu.

Składnia funkcji IDENT_CURRENT jest następująca:

IDENT_CURRENT ( 'table_name’ )

Gdzie 'table_name’ jest nazwą tabeli, dla której chcemy uzyskać wartość identyfikatora.

Aby użyć funkcji IDENT_CURRENT, należy wykonać następujące kroki:

1. Utwórz tabelę, w której chcesz użyć funkcji IDENT_CURRENT.

2. Użyj polecenia SELECT, aby wybrać wiersze z tabeli.

3. Użyj funkcji IDENT_CURRENT, aby uzyskać wartość identyfikatora dla każdego wiersza.

Na przykład, jeśli chcemy uzyskać wartość identyfikatora dla wiersza w tabeli o nazwie 'Products’, możemy użyć następującego polecenia:

SELECT IDENT_CURRENT(’Products’) FROM Products;

Wynikiem tego polecenia będzie wartość identyfikatora dla każdego wiersza w tabeli 'Products’.

Funkcja IDENT_CURRENT jest bardzo przydatna, gdy chcemy zidentyfikować wiersz w tabeli lub wykonać operacje na wierszu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych tabel, gdzie może być trudno zidentyfikować wiersz. Funkcja ta jest dostępna w wielu systemach baz danych, w tym w systemie SQL Server.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: