Funkcja SQL Server JSON_PATH_EXISTS. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja MSSQL JSON_PATH_EXISTS. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server JSON_PATH_EXISTS służy do sprawdzania, czy określony ścieżka JSON istnieje w danym dokumencie JSON. Jest to przydatna funkcja, która pozwala programistom wykonywać złożone operacje na danych w formacie JSON.

Funkcja JSON_PATH_EXISTS jest dostępna w SQL Server 2016 i nowszych wersjach. Umożliwia ona sprawdzanie, czy określona ścieżka JSON istnieje w danym dokumencie JSON. Jeśli ścieżka istnieje, funkcja zwróci wartość 1, w przeciwnym razie zwróci 0.

Składnia funkcji JSON_PATH_EXISTS jest następująca:

JSON_PATH_EXISTS (json_document, json_path)

Gdzie:

json_document – jest to dokument JSON, który ma być sprawdzony.

json_path – jest to ścieżka JSON, która ma być sprawdzona.

Przykład użycia funkcji JSON_PATH_EXISTS:

DECLARE @json NVARCHAR(MAX) = '{
„name”: „John”,
„age”: 30,
„address”: {
„street”: „123 Main Street”,
„city”: „New York”,
„state”: „NY”
}
}’;

SELECT JSON_PATH_EXISTS(@json, '$.name’) AS NameExists,
JSON_PATH_EXISTS(@json, '$.address.city’) AS CityExists;

Wynik:

NameExists CityExists
1 1

W powyższym przykładzie użyto funkcji JSON_PATH_EXISTS do sprawdzenia, czy ścieżka JSON „$.name” i „$.address.city” istnieje w dokumencie JSON. Funkcja zwróciła wartość 1, co oznacza, że obie ścieżki istnieją.

Funkcja JSON_PATH_EXISTS jest przydatna, gdy chcemy sprawdzić, czy określona ścieżka JSON istnieje w danym dokumencie JSON. Może być używana do wykonywania złożonych operacji na danych w formacie JSON.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: