Funkcja MSSQL MIN. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server MIN. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server MIN to funkcja agregująca, która służy do wyliczania minimalnej wartości z podanego zbioru danych. Jest to jedna z podstawowych funkcji agregujących w SQL Server, która może być używana do wyliczania minimalnej wartości z kolumny lub wyrażenia.

Funkcja MIN jest bardzo przydatna, gdy chcemy wyliczyć najniższą wartość z danego zbioru danych. Może być używana do wyliczania najniższej ceny produktu, najniższego wynagrodzenia, najniższego wieku itp.

Składnia funkcji MIN w SQL Server

MIN (wyrażenie)

Gdzie wyrażenie to kolumna lub wyrażenie, które chcemy wyliczyć.

Przykład – minimum z kolumny MSSQL

Aby wyliczyć najniższą cenę produktu z tabeli Products, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT MIN (Price)
FROM Products;

Wynikiem tego zapytania będzie najniższa cena produktu z tabeli Product.

Inny przykład na bazie AdventureWorks:

SELECT
[Name],
min([ListPrice]) as max_list_price
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product]
group by
[Name];
Funkcja SQL Server MIN. Składnia, przykłady

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: