Funkcja MSSQL TODATETIMEOFFSET. Jak obliczyć?

Funkcja MSSQL TODATETIMEOFFSET. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server TODATETIMEOFFSET jest funkcją, która służy do konwersji wartości daty i czasu na typ danych datetimeoffset. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala na przechowywanie daty i czasu wraz z informacją o strefie czasowej. Dzięki temu można wykonywać operacje na datach i czasach w różnych strefach czasowych.

Składnia funkcji TODATETIMEOFFSET jest następująca: TODATETIMEOFFSET (date, timezone). Date jest wartością daty i czasu w formacie yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Timezone jest wartością strefy czasowej w formacie +hh:mm lub -hh:mm.

Przykład użycia funkcji TODATETIMEOFFSET:

SELECT TODATETIMEOFFSET(’2020-01-01 12:00:00′, '+02:00′) AS DateTimeOffset;

Wynik tego zapytania to: 2020-01-01 12:00:00 +02:00.

Funkcja TODATETIMEOFFSET jest bardzo przydatna, gdy chcemy przechowywać daty i czasy w różnych strefach czasowych. Może być używana do porównywania dat i czasów w różnych strefach czasowych, a także do wyświetlania dat i czasów w odpowiedniej strefie czasowej. Może być również używana do konwersji dat i czasów z jednej strefy czasowej do innej.

Funkcja TODATETIMEOFFSET jest bardzo przydatna w przypadku aplikacji, które wymagają przechowywania dat i czasów w różnych strefach czasowych. Może być używana do porównywania dat i czasów w różnych strefach czasowych, a także do wyświetlania dat i czasów w odpowiedniej strefie czasowej. Może być również używana do konwersji dat i czasów z jednej strefy czasowej do innej.

Aby użyć funkcji TODATETIMEOFFSET, należy wprowadzić wartość daty i czasu w formacie yyyy-mm-dd hh:mm:ss oraz wartość strefy czasowej w formacie +hh:mm lub -hh:mm. Następnie należy wywołać funkcję TODATETIMEOFFSET z tymi wartościami jako argumentami. Funkcja zwróci wartość daty i czasu wraz z informacją o strefie czasowej.

Na przykład, jeśli chcemy przekonwertować datę i czas 2020-01-01 12:00:00 z UTC na czas lokalny w strefie czasowej +02:00, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT TODATETIMEOFFSET(’2020-01-01 12:00:00′, '+02:00′) AS DateTimeOffset;

Wynik tego zapytania to: 2020-01-01 12:00:00 +02:00.

Funkcja TODATETIMEOFFSET jest bardzo przydatna w przypadku aplikacji, które wymagają przechowywania dat i czasów w różnych strefach czasowych. Może być używana do porównywania dat i czasów w różnych strefach czasowych, a także do wyświetlania dat i czasów w odpowiedniej strefie czasowej. Może być również używana do konwersji dat i czasów z jednej strefy czasowej do innej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: