Funkcja MSSQL CERT_ID. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server CERT_ID. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server CERT_ID jest jedną z wielu funkcji języka SQL, która służy do identyfikacji certyfikatów. Certyfikaty są ważnym elementem w systemach informatycznych, ponieważ służą do uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Certyfikaty są również używane do szyfrowania danych i zapewnienia bezpieczeństwa.

Funkcja CERT_ID jest używana do identyfikacji certyfikatów w systemie SQL Server. Funkcja ta zwraca unikalny identyfikator certyfikatu, który jest używany do identyfikacji certyfikatu w systemie. Funkcja ta jest używana do weryfikacji tożsamości certyfikatu, a także do weryfikacji jego ważności.

Składnia funkcji CERT_ID jest następująca:

CERT_ID (certyfikat [, skrót])

Gdzie:

• certyfikat jest obiektem certyfikatu, który ma zostać zidentyfikowany.

• skrót jest opcjonalnym parametrem, który określa algorytm skrótu, który ma zostać użyty do wygenerowania identyfikatora certyfikatu.

Przykład użycia funkcji CERT_ID:

SELECT CERT_ID (certificate, 'SHA1′)
FROM certificates
WHERE certificate_name = 'MyCertificate’;

W powyższym przykładzie funkcja CERT_ID zostanie użyta do wygenerowania identyfikatora certyfikatu o nazwie „MyCertificate”. Funkcja użyje algorytmu skrótu SHA1 do wygenerowania identyfikatora certyfikatu.

Funkcja CERT_ID jest bardzo przydatna w systemach informatycznych, które wykorzystują certyfikaty do uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników. Funkcja ta jest używana do identyfikacji certyfikatów w systemie SQL Server i jest bardzo łatwa w użyciu.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: