Czym różni się BFS od DFS? Co oznaczają te skróty?

Grafy: Czym różni się BFS od DFS? Co oznaczają te nazwy?

BFS (Breadth-First Search) i DFS (Depth-First Search) to dwa algorytmy przeszukiwania grafów. Różnią się one sposobem, w jaki przechodzą przez graf.

BFS przechodzi przez graf w szerokości, czyli odwiedza wszystkie węzły w danym poziomie, zanim przejdzie do następnego poziomu.

BFS (Breadth-First Search) to algorytm przeszukiwania grafu lub drzewa w szerz, czyli od korzenia do liści. Polega on na odwiedzaniu wszystkich węzłów w porządku od najbliższych do najdalszych od korzenia. Jest to przydatne w wielu problemach, takich jak znajdowanie najkrótszej drogi między dwoma węzłami.

DFS przechodzi przez graf w głąb, czyli odwiedza wszystkie węzły w danym poziomie, zanim wróci do poprzedniego poziomu.

DFS (Depth-First Search) to algorytm przeszukiwania grafu lub drzewa w głąb, czyli od korzenia do liści. Polega on na odwiedzaniu węzłów w porządku od najgłębszych do najbliższych od korzenia. DFS zaczyna od pierwszego dostępnego wierzchołka, następnie rekurencyjnie przeszukuje każdy z jego potomków, aż do osiągnięcia liścia. Algorytm ten jest przydatny w wielu problemach, takich jak sprawdzanie czy graf jest spójny, czy też znajdowanie cykli w grafie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: