Jak w Excel obliczyć wartość bezwzględną?

Ostatnio zaktualizowane 2022/12/28 przez admin

Obliczanie wartości bezwzględnej w Excel

Aby wykonać wartość bezwzględną w Excelu, należy użyć funkcji ABS. Składnia funkcji ABS wygląda następująco:

  • MODUŁ.LICZBY(liczba) – w Excelu w wersji polskojęzycznej
  • ABS(liczba) – w Excelu w wersji angielskiej

Gdzie liczba jest liczbą, której wartość bezwzględna chcesz obliczyć.

Czym jest wartość bezwzględna?

Wartość bezwzględna to wartość absolutna lub moduł liczby. Jest to liczba bez znaku dodatniego lub ujemnego, tj. jej wartość nie zależy od tego, czy jest dodatnia czy ujemna. Wartość bezwzględna jest zawsze nieujemna. Można ją wyrazić jako |x|, gdzie x jest daną liczbą.

Na przykład, wartość bezwzględna z liczby -5 jest równa 5, a wartość bezwzględna z liczby 3 jest równa 3. Wartość bezwzględna jest często używana w matematyce do określenia odległości liczby od zera. Może być też używana w różnych innych dziedzinach, takich jak fizyka czy inżynieria, do określenia różnic lub odchyleń od danej wartości.

Przykład obliczania wartości bezwzględnej w Excel

Jak to zrobić? To proste, użyj funkcji MODUŁ.LICZBY.

Przykład obliczania wartości bezwzględnej w Excel
Przykład obliczania wartości bezwzględnej w Excel

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: