Booleans (True & False) w Python

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Booleans (True & False) w Python

Booleans (True & False) to podstawowe typy danych w Pythonie. Służą one do określania wartości logicznych, takich jak prawda lub fałsz. Są one używane w wielu różnych kontekstach, w tym w instrukcjach warunkowych, pętlach i funkcjach.

Booleans są zazwyczaj reprezentowane przez słowa kluczowe True i False. Są one typem danych prostym, który może przyjmować tylko jedną z dwóch wartości: True lub False. Wartość True oznacza, że wyrażenie jest prawdziwe, a False oznacza, że wyrażenie jest fałszywe.

Booleans są używane w wielu różnych kontekstach w Pythonie. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy dwa obiekty są równe, możesz użyć operatora porównania ==, który zwróci True, jeśli obiekty są równe, lub False, jeśli obiekty są różne.

Booleans są również używane w instrukcjach warunkowych, które pozwalają na wykonanie określonego kodu tylko wtedy, gdy określone warunki są spełnione. Na przykład, jeśli chcesz wykonać kod tylko wtedy, gdy zmienna jest równa True, możesz użyć następującej składni:

if variable == True:
# wykonaj kod

Booleans są również używane w pętlach, które pozwalają na wykonanie określonego kodu wielokrotnie. Na przykład, jeśli chcesz wykonać kod wielokrotnie, dopóki zmienna jest równa True, możesz użyć następującej składni:

while variable == True:
# wykonaj kod

Booleans są również używane w funkcjach, które pozwalają na wykonanie określonego kodu wielokrotnie. Na przykład, jeśli chcesz wykonać kod tylko wtedy, gdy zmienna jest równa True, możesz użyć następującej składni:

def my_function(variable):
if variable == True:
# wykonaj kod

Na koniec, warto wspomnieć, że Booleans są również używane w operacjach logicznych, takich jak AND, OR i NOT. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy zmienna jest równa True lub False, możesz użyć następującego kodu:

if variable == True or variable == False:
# wykonaj kod

Podsumowując, Booleans (True & False) to podstawowe typy danych w Pythonie, które są używane do określania wartości logicznych, takich jak prawda lub fałsz. Są one używane w wielu różnych kontekstach, w tym w instrukcjach warunkowych, pętlach i funkcjach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: