Czym jest programowanie proceduralne i obiektowe? Jakie są różnice między nimi?

Ostatnio zaktualizowane 2023/05/19 przez admin

Czym jest programowanie proceduralne i obiektowe? Jakie są różnice między nimi?

Programowanie proceduralne jest stylem programowania, w którym programy są tworzone za pomocą procedur i funkcji. Procedury i funkcje są wywoływane w określonej kolejności, aby wykonać określone zadanie.

Programowanie obiektowe jest stylem programowania, w którym programy są tworzone za pomocą obiektów. Obiekty są tworzone za pomocą klas, które definiują ich właściwości i zachowanie. Obiekty są wywoływane w określonej kolejności, aby wykonać określone zadanie.

Główną różnicą między programowaniem proceduralnym a obiektowym jest to, że programowanie proceduralne skupia się na procedurach i funkcjach, podczas gdy programowanie obiektowe skupia się na obiektach. Programowanie proceduralne jest bardziej liniowe i skupia się na wykonywaniu określonych zadań w określonej kolejności. Programowanie obiektowe jest bardziej zorientowane na obiekty i skupia się na tworzeniu obiektów, które mogą być wykorzystywane do wykonywania określonych zadań.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: