Funkcja SQL Server TRY_PARSE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL TRY_PARSE. Jak obliczyć?

Funkcja TRY_PARSE w SQL Server jest wyjątkowo przydatnym narzędziem, które pozwala na sprawdzenie, czy dany ciąg znaków może zostać skonwertowany do określonego typu danych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy dane są przechowywane w postaci tekstowej, a następnie muszą zostać skonwertowane do innego typu danych.

Funkcja TRY_PARSE jest dostępna w SQL Server 2012 i nowszych wersjach. Służy do sprawdzania, czy dany ciąg znaków może zostać skonwertowany do określonego typu danych. Jeśli tak, zwraca wartość skonwertowaną, jeśli nie, zwraca wartość NULL.

Składnia funkcji TRY_PARSE jest następująca:

TRY_PARSE (string_value AS data_type [ USING culture ])

Gdzie:

string_value – jest to ciąg znaków, który ma zostać skonwertowany do określonego typu danych.

data_type – jest to typ danych, do którego ma zostać skonwertowany ciąg znaków.

culture – jest to opcjonalny parametr, który określa kulturę, w której ma zostać wykonana konwersja.

Przykład użycia funkcji TRY_PARSE:

SELECT TRY_PARSE(’123′ AS INT USING 'en-US’) AS ConvertedValue;

W powyższym przykładzie funkcja TRY_PARSE sprawdzi, czy ciąg znaków „123” może zostać skonwertowany do typu INT. Jeśli tak, zwróci wartość skonwertowaną, jeśli nie, zwróci wartość NULL.

Funkcja TRY_PARSE jest bardzo przydatna w przypadku, gdy dane są przechowywane w postaci tekstowej, a następnie muszą zostać skonwertowane do innego typu danych. Pozwala to uniknąć błędów konwersji, które mogą wystąpić, gdy dane są skonwertowane do nieodpowiedniego typu danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: