Funkcja MSSQL STDEVP. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Funkcja SQL Server STDEVP. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server STDEVP jest funkcją agregującą, która służy do obliczania odchylenia standardowego dla zestawu danych. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych, która wskazuje, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.

Funkcja STDEVP jest często używana do analizy danych, w których chcemy zobaczyć, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej. Na przykład, jeśli chcemy zobaczyć, jak bardzo wyniki testu są rozproszone wokół średniej, możemy użyć funkcji STDEVP do obliczenia odchylenia standardowego.

Funkcja w odróżnieniu od zwykłej STDEV używana jest, gdy nie dane, które posiadamy są niesamplowane. Tak, więc, jeśli chcesz obliczyć odchylenie standardowe dla całej populacji i posiadasz właściwe dane, użyj do tego funkcji STDEVP zamiast STDEV

Składnia funkcji STDEVP jest następująca:

STDEVP ( [ ALL | DISTINCT ] expression )

ALL oznacza, że funkcja będzie obliczać odchylenie standardowe dla wszystkich wartości w zestawie danych. DISTINCT oznacza, że funkcja będzie obliczać odchylenie standardowe tylko dla unikalnych wartości w zestawie danych.

Na przykład, jeśli mamy tabelę zawierającą wyniki testu, możemy użyć funkcji STDEVP do obliczenia odchylenia standardowego dla wszystkich wyników:

SELECT STDEVP (score)
FROM test_results;

Jeśli chcemy obliczyć odchylenie standardowe tylko dla unikalnych wyników, możemy użyć następującego zapytania:

SELECT STDEVP (DISTINCT score)
FROM test_results;

Przykład na bazie AdventureWorks:

/ Script for SelectTopNRows command from SSMS /
SELECT
stdevp([ListPrice]) as max_list_price_1,
stdev([ListPrice]) as max_list_price_2
FROM [AdventureWorks2016_EXT].[Production].[Product]

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: