Różnica między przeciążaniem metod a nadpisywaniem metod w Java (Overloading and Overriding)

Ostatnio zaktualizowane 2023/04/29 przez admin

Różnica między przeciążaniem metod a nadpisywaniem metod w Java (Overloading and Overriding)

Przeciążanie metod (overloading) jest techniką programowania polegającą na tworzeniu wielu metod o tej samej nazwie, ale różnych sygnaturach. Sygnatura metody składa się z nazwy metody i listy jej argumentów. Przeciążanie metod pozwala na wykorzystanie tej samej nazwy metody do wykonywania różnych operacji.

Nadpisywanie metod (overriding) jest techniką programowania polegającą na tworzeniu metody o tej samej nazwie i sygnaturze w klasie dziedziczącej po klasie bazowej. Nadpisywanie metod pozwala na zastąpienie implementacji metody w klasie bazowej implementacją w klasie dziedziczącej.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: