Funkcja SQL Server DECRYPTBYASYMKEY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL DECRYPTBYASYMKEY. Jak obliczyć?

Funkcja DECRYPTBYASYMKEY w SQL Server jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYASYMKEY. Jest to funkcja asymetrycznego szyfrowania, która wykorzystuje klucz publiczny i prywatny do szyfrowania i odszyfrowywania danych.

Funkcja DECRYPTBYASYMKEY jest używana do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYASYMKEY. Funkcja ta wykorzystuje klucz publiczny i prywatny do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Klucz publiczny jest używany do szyfrowania danych, a klucz prywatny jest używany do odszyfrowywania danych.

Składnia funkcji DECRYPTBYASYMKEY w SQL Server jest następująca:

DECRYPTBYASYMKEY (asym_key_id, encrypted_data)

Gdzie:

• asym_key_id – jest to identyfikator klucza asymetrycznego, który został utworzony za pomocą funkcji CREATEASYMKEY.

• encrypted_data – jest to dane zaszyfrowane za pomocą funkcji ENCRYPTBYASYMKEY.

Przykład użycia funkcji DECRYPTBYASYMKEY w SQL Server:

DECLARE @encrypted_data VARBINARY(MAX)
SET @encrypted_data = ENCRYPTBYASYMKEY(ASYMKEY_ID(’MyAsymKey’), 'MySecretData’)
SELECT DECRYPTBYASYMKEY(ASYMKEY_ID(’MyAsymKey’), @encrypted_data)

W powyższym przykładzie tworzymy zmienną @encrypted_data, która zawiera dane zaszyfrowane za pomocą funkcji ENCRYPTBYASYMKEY. Następnie używamy funkcji DECRYPTBYASYMKEY do odszyfrowania danych.

Funkcja DECRYPTBYASYMKEY w SQL Server jest bardzo przydatna do odszyfrowywania danych zaszyfrowanych za pomocą funkcji ENCRYPTBYASYMKEY. Jest to funkcja asymetrycznego szyfrowania, która wykorzystuje klucz publiczny i prywatny do szyfrowania i odszyfrowywania danych. Składnia funkcji jest prosta, a jej użycie jest bardzo proste.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: