Funkcja SQL Server KEY_NAME. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja MSSQL KEY_NAME. Jak obliczyć?

Funkcja SQL Server KEY_NAME jest używana do pobierania nazwy klucza podstawowego lub unikalnego dla określonej tabeli. Jest to bardzo przydatna funkcja, ponieważ pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować klucz podstawowy lub unikalny dla danej tabeli.

Funkcja KEY_NAME jest częścią języka zapytań Transact-SQL i jest używana w celu pobrania nazwy klucza podstawowego lub unikalnego dla określonej tabeli. Składnia funkcji KEY_NAME wygląda następująco:

KEY_NAME (table_name, key_type)

Gdzie:

• table_name – jest to nazwa tabeli, dla której chcesz pobrać nazwę klucza.
• key_type – jest to typ klucza, który chcesz pobrać. Może to być „PRIMARY KEY” lub „UNIQUE KEY”.

Aby użyć funkcji KEY_NAME, należy wprowadzić nazwę tabeli i typ klucza, który chcesz pobrać. Na przykład, jeśli chcesz pobrać nazwę klucza podstawowego dla tabeli „Employees”, możesz użyć następującego zapytania:

SELECT KEY_NAME (’Employees’, 'PRIMARY KEY’)

Wynikiem tego zapytania będzie nazwa klucza podstawowego dla tabeli „Employees”.

Funkcja KEY_NAME jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala użytkownikom łatwo zidentyfikować klucz podstawowy lub unikalny dla danej tabeli. Może być używana do tworzenia zapytań, które wymagają użycia klucza podstawowego lub unikalnego. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych zadań w języku zapytań Transact-SQL.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: