Funkcja MSSQL @@MAX_PRECISION. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server @@MAX_PRECISION. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja @@MAX_PRECISION to funkcja systemowa w SQL Server, która służy do określenia maksymalnej dokładności danych. Maksymalna dokładność danych określa, jak wiele cyfr po przecinku może zawierać wartość danych. Maksymalna dokładność danych jest określana w bazie danych i może być ustawiona na wartość od 0 do 38.

Składnia funkcji @@MAX_PRECISION

SELECT @@MAX_PRECISION

Funkcja ta zwraca wartość maksymalnej dokładności danych w bazie danych. Przykładowo, jeśli maksymalna dokładność danych w bazie danych jest ustawiona na 38, funkcja zwróci wartość 38.

Przykład użycia funkcji @@MAX_PRECISION:

SELECT @@MAX_PRECISION
MSSQL – ustawienie frakcji precyzji

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: