Funkcja SQL Server JSON_ARRAY. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server JSON_ARRAY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server JSON_ARRAY to funkcja, która pozwala tworzyć tabele w formacie JSON. Jest to bardzo przydatne narzędzie, które umożliwia tworzenie i przetwarzanie danych w formacie JSON.

Funkcja JSON_ARRAY służy do tworzenia tabel w formacie JSON. Pozwala ona na tworzenie tabel z danymi w formacie JSON, które mogą być wykorzystywane do przechowywania i przetwarzania danych. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dane są skomplikowane i wymagają szczegółowego opisu.

Składnia funkcji JSON_ARRAY jest następująca:

JSON_ARRAY(value1, value2, …)

Gdzie value1, value2, … to wartości, które mają zostać zapisane w tabeli w formacie JSON.

Przykład użycia funkcji JSON_ARRAY może wyglądać następująco:

SELECT JSON_ARRAY(1, 2, 3, 4, 5) AS json_array;

Wynikiem tego zapytania będzie tabela w formacie JSON zawierająca wartości 1, 2, 3, 4 i 5.

Funkcja JSON_ARRAY jest bardzo przydatnym narzędziem do tworzenia i przetwarzania danych w formacie JSON. Pozwala ona na tworzenie tabel z danymi w formacie JSON, które mogą być wykorzystywane do przechowywania i przetwarzania danych. Składnia funkcji jest prosta, a jej użycie może być bardzo przydatne w przypadku skomplikowanych danych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: