Funkcja SQL Server HASHBYTES. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja SQL Server HASHBYTES. Jak prawidłowo korzystać z funkcji?

Funkcja SQL Server HASHBYTES to funkcja składowana, która służy do generowania skrótów (hashów) dla danych wejściowych. Hash jest to skrót danych, który jest wygenerowany przez algorytm skrótu. Hash jest zawsze taki sam dla danych wejściowych, dzięki czemu można je wykorzystać do porównywania danych.

Funkcja HASHBYTES jest szczególnie przydatna w przypadku porównywania danych, które są zbyt duże lub zbyt skomplikowane, aby je porównać bezpośrednio. Funkcja ta jest również przydatna w przypadku tworzenia skrótów haseł, aby zapobiec ich odczytaniu przez osoby nieupoważnione.

Składnia funkcji HASHBYTES wygląda następująco:

HASHBYTES (algorithm_name, input_string [, salt])

Gdzie:

• algorithm_name – jest to nazwa algorytmu skrótu, który ma być użyty do wygenerowania skrótu. Dozwolone wartości to MD2, MD4, MD5, SHA, SHA1, SHA2_256, SHA2_512.

• input_string – jest to ciąg znaków, który ma być skrócony.

• salt – jest to opcjonalny ciąg znaków, który może być użyty do zwiększenia bezpieczeństwa skrótu.

Przykład użycia funkcji HASHBYTES:

SELECT HASHBYTES(’SHA2_512′, 'Hello World!’);

Wynik tego zapytania to: 0xF6CDE2C0EBB9BD9A7A9A8AC84A3CD3C9A4A904AB45A8E6B9B9C6D6FFBCF7C1A45A7E8FEAADB9E16A1F95ADAD4C9BE5C.

Jak widać, funkcja HASHBYTES jest bardzo przydatna w przypadku porównywania danych lub tworzenia skrótów haseł. Jest to funkcja składowana, która jest łatwa w użyciu i może być używana do wygenerowania skrótów dla dowolnych danych wejściowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: