Funkcja SQL Server ASSEMBLYPROPERTY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server ASSEMBLYPROPERTY. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja SQL Server ASSEMBLYPROPERTY służy do pobierania informacji o zarejestrowanych zestawach w bazie danych. Zestawy są zestawami plików, które są zarejestrowane w bazie danych i służą do wykonywania zadań, takich jak wykonywanie procedur składowanych, funkcji skalarnych i funkcji tabel. Funkcja ASSEMBLYPROPERTY jest używana do pobierania informacji o zarejestrowanych zestawach, takich jak nazwa, wersja, kultura i publiczny klucz.

Składnia funkcji ASSEMBLYPROPERTY jest następująca:

ASSEMBLYPROPERTY (assembly_name, property_name)

Gdzie assembly_name jest nazwą zarejestrowanego zestawu, a property_name jest nazwą właściwości, którą chcesz pobrać.

Na przykład, aby pobrać nazwę zarejestrowanego zestawu o nazwie „MyAssembly”, można użyć następującego zapytania:

SELECT ASSEMBLYPROPERTY(’MyAssembly’, 'Name’)

Aby pobrać wersję zarejestrowanego zestawu o nazwie „MyAssembly”, można użyć następującego zapytania:

SELECT ASSEMBLYPROPERTY(’MyAssembly’, 'Version’)

Aby pobrać kulturę zarejestrowanego zestawu o nazwie „MyAssembly”, można użyć następującego zapytania:

SELECT ASSEMBLYPROPERTY(’MyAssembly’, 'Culture’)

Aby pobrać publiczny klucz zarejestrowanego zestawu o nazwie „MyAssembly”, można użyć następującego zapytania:

SELECT ASSEMBLYPROPERTY(’MyAssembly’, 'PublicKey’)

Funkcja ASSEMBLYPROPERTY jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcesz pobrać informacje o zarejestrowanych zestawach w bazie danych. Może być używana do wykonywania zadań, takich jak wykonywanie procedur składowanych, funkcji skalarnych i funkcji tabel.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: